TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

5 trường hợp đơn vị phá sản được Quỹ bảo lãnh nguồn vốn vay cho DNNVV chú ý xoá nợ gốc

Thông tư luật pháp 5 trường phù hợp được lưu ý giải quyết rủi ro, gồm:

-Đối tượng mua hàng bị thiệt thòi về nguồn vốn, của cải do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, không may chính trị, chiến tranh gây ra tác động tới hoạt động sản xuất sản phẩm, dẫn tới đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

-Khách hàng bị phá sản theo pháp luật của luật pháp hiện hành.

-Nhà nước thay đổi chính sách làm cho tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đối tượng mua hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo thích hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký;

-Khách hàng gặp không may do nguồn cội khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động thực hiện thao tác kinh doanh, dẫn đến đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo phù hợp đồng nhận nợ buộc phải đã ký;

- Khách hàng có khoản nợ xấu (từ hàng ngũ 3 đến hàng ngũ 5) theo kết quả phân loại nợ theo qui định tại khoản 1 Yếu tố 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp: Đối tượng mua hàng bị thiệt thòi về nguồn vốn, của nả do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoán vị, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo thích hợp đồng kiếm được nợ buộc phải đã ký; và khách hàng bị vỡ nợ theo pháp luật của qui định hiện hành, thì được chú ý xóa nợ gốc.

Để được xóa nợ gốc, khách hàng phải phục vụ các nhân tố kiện sau: chạm mặt gian nan trong hoạt động đóng gói sản phẩm dẫn đến kết quả làm hàng hóa của nhị năm liền kề trước năm bắt buộc xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được một phần hoặc cục bộ nợ gốc đúng hạn theo thích hợp đồng nhận nợ đề nghị đã ký, có tổn thất về vốn, của cải. Trường thích hợp khách hàng được xóa một phần nợ gốc phải có phương án sản xuất sản phẩm và phương án trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa một phần nợ gốc (trừ trường thích hợp khách hàng bị vỡ nợ).

Ngoài ra, khách hàng phải phục vụ yếu tố kiện: khoản nợ của đối tượng mua hàng đã được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi hoặc chưa được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lợi nhuận nhưng quỹ bảo lãnh nguồn vốn vay thẩm định, bình chọn nếu như vận dụng biện pháp cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lợi nhuận thì đối tượng mua hàng cũng không trả được nợ gốc cho quỹ bảo lãnh tín dụng theo đúng cam đoan; quỹ bảo lãnh tín dụng đã ứng dụng biện pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo luật pháp nhưng đối tượng mua hàng vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét