TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Yêu cầu mới về Văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương nghiệp, chi nhánh nhà băng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức nguồn đầu tư nước ngoài, công ty nước ngoài khác có hoạt động nhà băng tại vn.

Dự thảo yêu cầu bổ sung pháp luật về những thay đổi của Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nguồn hỗ trợ nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động nhà băng tại vietnam (gọi tắt là Văn phòng thây mặt).

Theo đó, Văn phòng thây mặt lập giấy tờ đề xuất sửa đổi, bổ sung Giấy phép gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thay đổi sau: Thay đổi tên; đổi mới địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn thức giấc, đô thị nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở; đổi mới thời hạn hoạt động.

Văn phòng đại diện gửi văn bạn dạng lên tiếng qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thức giấc, đô thị nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở về các nội dung đổi mới sau: Thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện; đổi mới địa điểm đặt hội sở trên cùng địa bàn thức giấc, thị trấn; thay đổi liên hệ đặt trụ sở mà không làm thay đổi địa điểm đặt hội sở.

Về trình tự, giấy má sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc đổi mới tên của Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện lập giấy tờ gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường phù hợp giấy tờ chưa toàn vẹn, phù hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày khiến cho việc kể từ ngày nhận được thủ tục, Ngân hàng Nhà nước có văn bạn dạng yêu cầu Văn phòng thây mặt bổ sung thủ tục;

Trong thời hạn 30 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhận đủ giấy má hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung đổi mới tên của Văn phòng thây mặt. Trường hợp từ chối, Nhà băng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung nội dung Thông báo hoạt động của Văn phòng thây mặt như sau: Văn phòng đại diện gửi thông báo bằng văn bản về các hoạt động của Văn phòng đại diện trong 6 bốn tuần đầu năm và cả năm qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thức giấc, thị trấn nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở theo mẫu công bố hoạt động quy định

Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng đầu năm trong khoảng ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ công bố đến ngày 14 tháng 6 của kỳ lên tiếng phải gửi trước ngày 30 tháng 7 năm nguồn vốn; Lên tiếng hằng năm trong khoảng ngày 15 bốn tuần 12 năm trước kỳ thông báo đến ngày 14 04 tuần 12 của kỳ báo cáo phải gửi trong thời hạn 90 ngày kể trong khoảng ngày chấm dứt năm vốn đầu tư.

Trong trường thích hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu Văn phòng thây mặt công bố đột nhiên xuất ngoài các công bố định kỳ, cung cấp các tài liệu, giải trình những vấn đề can dự tới hoạt động của chính mình.

Nghĩa vụ của Văn phòng đại diện là đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những nội dung thay đổi qui định trong thời hạn 30 ngày khiến việc, kể trong khoảng ngày được Nhà băng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép; đạt yêu cầu hoạt động với tổ chức nhà nước có thẩm quyền nơi Văn phòng đại diện chuyển tới và bắt đầu hoạt động trong thời hạn 12 bốn tuần, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép; cùng lúc, chấp hành việc thanh, quyết toán các quyền lợi và nghĩa vụ đối với các cá nhân, doanh nghiệp có can dự tại thức giấc, đô thị nơi văn phòng đại diện chuyển đi theo luật pháp của pháp luật.

Ngọc Bích - LP

Trí thức trẻ/ VGP


Tham khảo thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét