TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Xây dựng trơ tráo tự pháp lý trên biển căn cứ tham gia Công ước Luật Biển

 Việc vietnam hăng hái nhập cuộc và thực thi Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) biểu hiện thiện ý, sự coi trọng và hy vọng của vietnam tham gia lẻ loi tự pháp lý vô tư về biển.

TS Lê Thị Tuyết Mai - ủy viên Ban thực hiện Hội Luật quốc tế Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội luật gia Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Qui định và Nhân tố ước quốc tế, Bộ Ngoại giao viết về Công ước LHQ về Luật Biển 1982.

Năm 2019 ghi lại 25 năm ngày UNCLOS chính thức có hiệu lực và 25 năm vietnam duyệt y UNCLOS. Việc vietnam hăng hái nhập cuộc và thực thi UNCLOS biểu thị thiện ý, sự coi trọng và kỳ vọng của Việt Nam tham gia trơ trẽn tự pháp lý vô tư về biển.

Nghị quyết ngày 23/6/1994 của Quốc hội về việc ưng chuẩn UNCLOS nêu rõ: “Bằng việc chuẩn y Công ước của LHQ về Luật Biển 1982, nước CHXHCN Việt Nam biểu hiện cố gắng cùng số đông quốc tế xây dựng một trật tự pháp lý vô tư, tạo động lực sự phát hành và hợp tác trên biển”.

Thiết lập trật tự pháp lý trên biển căn cứ vào Công ước Luật Biển
Nhà giàn Phúc Tần. Ảnh: Đoàn Bổng

Phạm vi pháp lý toàn vẹn về biển và biển hồ

UNCLOS bao gồm các luật pháp toàn vẹn xác lập các lãnh hải, yếu tố chỉnh mọi hoạt động trên biển và biển hồ ở level đất nước, khu vực và toàn cầu; có trị giá cao hơn so với các Công ước và hiệp định/ thỏa thuận quốc tế khác, và các nguồn khác của luật quốc tế trong đó có luật tập quán quốc tế về biển.

UNCLOS nêu rõ: hiệp nghị/ký hợp đồng giữa nhì hay phổ biến đất nước thành viên về bất cứ yếu tố nào được luật pháp tại Công ước phải thích hợp với Công ước; chỉ có các quyền, bổn phận xuất hiện từ các nguyên tắc của pháp luật quốc tế không trái với UNCLOS là được công nhận và ứng dụng bởi toà án hay toà trọng tài có thẩm quyền theo phần 15 Công ước.

Việc cắt nghĩa theo hướng UNCLOS không phải là khuôn khổ pháp lý độc nhất và còn có các phạm vi khác như luật tập quán quốc tế hiện ra trước Công ước vấn đề chỉnh các nhân tố về biển là đi trái lại với chỉ tiêu của UNCLOS nhằm hạ thấp giá trị của Công ước. Do có tầm cần thiết chiến lược, tính hợp nhất, vừa đủ của UNCLOS cần tiếp diễn được duy trì.

Pháp luật rõ quy chế pháp lý của các lãnh hải, quyền và nghĩa vụ của các đất nước

UNCLOS là hạ tầng để xác lập phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán non sông ven biển, kể cả tổ quốc quần đảo (gồm nội thuỷ, vùng nước quần đảo của giang sơn quần đảo, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm đất liền); các hải phận ngoài khuôn khổ tài phán nước nhà (gồm biển cả hay còn gọi là biển quốc tế, vùng đáy biển quốc tế và khoáng sản tài nguyên ở đó là di sản thông thường của nhân loại).

Công ước LHQ về Luật Biển pháp luật cụ thể quyền và bổn phận của các giang sơn. Theo đó, mọi hoạt động can dự tới điều tra, khai thác tài nguyên thiên nhiên tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm đất liền của non sông ven biển phải được phép của giang sơn đó; mọi hoạt động không được cấp phép đều là bất hợp pháp, vi phạm một bí quyết rõ ràng các quy định của Công ước.

Yếu tố 121 UNCLOS luật pháp tiêu chí xác định “đảo” là vùng đất tự nhiên có nước bao bọc và luôn ở trên mặt nước khi thuỷ triều lên; các đảo có kĩ năng duy trì vấn đề kiện cho nhân loại tới ở và có đời sống kinh tế riêng thì sẽ có trọn vẹn các vùng lãnh hải, tiếp giáp, đặc quyền kinh tế và thềm đất liền như bờ cõi lục địa.

Các đá không có đáp ứng hai nhân tố kiện nêu trên thì chỉ có lãnh hải 12 hải lý, không vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Các bãi cạn lúc nổi, lúc chìm nói chung không có hải phận riêng (và vì thế cũng không có vùng đặc quyền về kinh tế và thềm đất liền) và sự có mặt của chúng không tác động tới việc xác định rỡ giới vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa.

Căn cứ quy nhạo báng đảo tại Công ước, trong một vụ gần đây Tòa trọng tài đã kết luận, không một cấu trúc địa lý nào tại quần đảo Trường Sa có khả năng tạo ra hải phận đặc quyền kinh tế, thềm đất liền; các đảo của quần đảo Trường Sa không thể cùng nhau phát triển các vùng biển như một thực thể thống nhất. 

Thiết lập trật tự pháp lý trên biển căn cứ vào Công ước Luật Biển
Đảo Sinh Tồn thuộc quận đảo Trường Sa

Chế độ khắc phục tranh chấp về cắt nghĩa và vận dụng Công ước

UNCLOS thi công các công ty, cơ chế với vai trò và công dụng khác nhau, có tính chất bổ sung cho nhau; pháp luật cách thức khắc phục tranh chấp trong việc cắt nghĩa và áp dụng Công ước. Khi có tranh chấp, các giang sơn thành viên có trách nhiệm mau lẹ trao đổi quan niệm về khắc phục mâu thuẫn duyệt hội đàm hoặc các biện pháp tự do khác.

Nếu như việc trao đổi, dàn xếp trong một thời điểm hợp lý không đạt được biện pháp, các bên có thể thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ săng phán quốc tế để có phán quyết buộc ràng, đó là Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án Luật Biển quốc tế, hoặc Tòa trọng tài, Tòa trọng tài khác lạ.

Tranh chấp ví như không được khắc phục duyệt y mua bán, dàn xếp trong thời điểm hợp lý thì có thể đưa ra cách thức đề nghị - Tòa trọng tài hoặc đưa ra Ủy ban hòa giải. Trên cơ sở các khuyến nghị của Ủy ban hòa giải tuy không có giá trị buộc ràng pháp lý, các đối tác mâu thuẫn có bổn phận phải trao đổi (ý kiến) để đạt biện pháp giải quyết tranh chấp, và nếu như không trao đổi (ý kiến) được, các bên có bổn phận giải quyết duyệt cơ cỗ áo phán.

Phán quyết của các cơ hòm phán theo quy định của UNCLOS góp phần giải thích đúng đắn các qui định của Công ước, khiến rõ vài điều còn chưa rõ hoặc gây tranh luận, hoặc yêu sách và hành động trái với quy định của Công ước.

Hiệu quả tình thi UNCLOS, cũng giống như việc thực thi các điều ước quốc tế khác, trên thực tiễn không chỉ biểu thị ở quan điểm của đất nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đàm luận về biển mà dựa vào tham gia hành động của mỗi giang sơn thành viên trong việc sử dụng biển, đại dương và các khoáng sản biển.

Là giang sơn ven biển, thành viên của UNCLOS, vn đã và đang cố gắng kiên cường khắc phục một bí quyết tự do các điều Biển Đông, thích hợp với pháp luật quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển.

vn song song đã và đang thực thi trọn vẹn UNCLOS kể trong khoảng khi chấp nhận sự buộc ràng của UNCLOS và biến thành một quốc gia thành viên của Công ước 25 năm trước, cố gắng thực hiện bảo tàng biển và biển hồ và các nguồn lợi biển một bí quyết bền vững, phù hợp với các tiêu chí của Chỉ tiêu tạo ra vững bền số 14 về bảo tồn và sử dụng vững bền biển, đại dương và tài nguyên biển thuộc Chương trình nghị sự 2030 của LHQ.

vietnam cần tiếp diễn cố gắng cùng với các nước thành viên khác thúc đẩy tôn trọng UNCLOS, đồng thời kiểm soát an ninh tính toàn diện và trị giá pháp lý của phạm vi pháp lý toàn cầu này.

TS Lê Thị Tuyết Mai 

Làm SGK mới, Trung Quốc tuyên truyền trái sự thật lịch sử về Biển Đông

Khiến SGK mới, China tuyên truyền trái sự thật lịch sử về Biển Đông

 Việc China tuyên truyền, giáo dục thế hệ tương lai bằng những tin tức trái với sự thực lịch sử và quy định quốc tế không hữu ích cho quan hệ hữu hảo giữa 2 nước.


Xem nhiều hơn: dat xanh

Đăng nhận xét