TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Video khảo sát: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Tin tức ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Toàn cầu Bắc Hà cũng có phổ thông tín hiệu bất thường...

Đoạn ghi hình dò la: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Theo Lực lượng PV

Công lao


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

Đăng nhận xét