TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

TPHCM ban hành quy định mới về hệ số vấn đề chỉnh giá đất năm 2019

Theo đó, hộ mái ấm, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường phù hợp được tiếp diễn sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, Mức giá đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có trị giá (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích buôn bán thương nghiệp, phục vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trong khoảng 30 tỷ đồng trở lên; 

Giá thuê đất thanh toán thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất dùng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, BĐS); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định trị giá quyền sử dụng đất để tính tham gia giá trị tài sản của công ty, đơn vị, doanh nghiệp theo khoản 2, khoản 3 Vấn đề 101, khoản 4 Vấn đề 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Hệ số yếu tố chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng đội ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn thị xã, quận và các nhân tố làm tăng, giảm giá đất.

Quy định này có hiệu lực thi hành trong khoảng ngày 12/8/2019, thay thế qui định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét