TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thủ tướng chính thức ký quyết định đến hết 2020 cổ hủ phần hóa Agribank, TKV, Vinafood 1, Vicem, Mobifone, VNPT, SJC và hàng chục tổng tổ chức kinh doanh lớn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê thông qua Danh mục tổ chức chấp hành cũ rích phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 đơn vị thực hiện cũ kĩ phần hóa tới hết năm 2020.

Chi tiết, có 4 đơn vị thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trong khoảng 65% vốn nhân tố lệ trở lên gồm: Nhà băng Nông nghiệp và Tạo ra nông thôn; Cơ quan Công nghệ Than - Tài nguyên vietnam - Công ty mẹ; Tổng tổ chức kinh doanh Lương thực miền Bắc; Công ti TNHH một thành viên Tài nguyên.

Có 62 tổ chức thực hiện cổ hủ phần hóa, nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn vấn đề lệ. Trong đó có nhiều tiếng tăm đình đám như Tổng công ty viễn thông Mobifone, Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Cà Phê, Tổng tổ chức kinh doanh công nghệ xi măng vietnam (Vicem), Tổng công ti Vận tải Hà Nội, Tổng tổ chức kinh doanh Đầu tư và phát hành cơ sở vật chất thị trấn (UCID),

Trong khi đó, có 27 doanh nghiệp thực hiện cũ rích phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cũ kĩ phần. Bao phủ gồm: Tổng tổ chức kinh doanh Đầu cơ tạo ra nhà và thị trấn (HUD), Tổng tổ chức kinh doanh Giấy Việt Nam, Quà bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ điều hành ngành, Chủ tịch UBND cấp thức giấc, Hội đồng thành viên công ty kinh tế, tổng tổ chức kinh doanh có trách nhiệm đơn vị, khai triển chấp hành cổ phần hóa (chấm dứt thông báo trị giá tổ chức) đúng chiến lược; xây dựng lịch trình tiếp diễn bán phần vốn nhà nước tại các tổ chức sau khi cổ lỗ phần hóa đảm bảo thích hợp với chỉ tiêu qui định.

Bộ trưởng Bộ điều hành lĩnh vực, Chủ tịch UBND cấp thức giấc, Hội đồng thành viên tổ chức kinh tế, tổng công ti thông báo Thủ tướng Chính phủ lưu ý, quyết định việc nhân tố chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các tổ chức sản xuất và cung ứng sản phẩm, phục vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò cần thiết trong phát hành kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc biệt khác.

song song công bố Thủ tướng Chính phủ để ý, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ trong khoảng 36% đến 50% vốn vấn đề lệ khi thi hành cổ lỗ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ trong khoảng 50% vốn vấn đề lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cũ rích phần.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 công bố kết quả chấp hành cổ hủ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Chiến lược và Đầu tư, Bộ Nguồn vốn và Ban Lãnh đạo Đổi mới và Phát triển đơn vị tổng phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo công dụng, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ toạ UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ti chịu nghĩa vụ về việc không chấm dứt cũ kĩ phần hóa theo đúng tiến độ quy định.

Như vậy chỉ còn khoảng 1 năm 3 04 tuần để cổ lỗ phần hóa 93 Tổng công ti, Cơ quan nhà nước, sẽ là một khối công việc vĩ đại trong bối cảnh hoạt động mua bán trồi sụt như bây chừ.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

Đăng nhận xét