TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thủ Thiêm: Lên tiếng bản đồ nhóc con giới quy mô 4,39 ha | MuaBanNhaDat

Chấp hành thủ tục cắm mốc

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Khoáng sản Môi trường chủ trì, phối phù hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Điều hành đầu cơ xây đắp Khu thị trấn Thủ Thiêm, UBND Thị xã 2, UBND thị trấn Bình An thi hành giấy tờ cắm mốc rỡ giới phần diện tích 4,39ha trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo cáo (ngày 13/8/2019).

Thực hiện Công bố số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về Kết quả kiểm tra một số nội dung cơ bản liên quan đến việc tố cáo của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo đó phần quy mô khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu xã 1 thị trấn Bình An không có trong trẻ ranh quy hoạch Khu thị trấn mới Thủ Thiêm (phần lõi 770ha) được phê thông qua tại Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ và được xác định theo các bạn dạng đồ sau:

(1) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12/6/1995 có đóng dấu của các tổ chức can dự (Công ty Dịch vụ Phát hành Đô thị - UDESCO là công ty lập, Sở Xây đắp và Kiến trúc sư trưởng Thị trấn cho thấy: có một vài lô đất, trong đó có phần quy mô khoảng 4,3ha thuộc Khu phường 1, phường Bình An.

(2) Phiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất (trong khoảng 5 tới 10 năm) tỷ lệ 1/5000 ghi ngày 20/11/1995 có đóng dấu của các doanh nghiệp can hệ như nêu trên, nhưng không xác định một phần Khu phường 1, phường Bình An thuộc phạm vi quy hoạch".

(3) Phiên bản đồ dùng đất đính kèm Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 về phê chuẩn y quy hoạch chi tiết TL 1/2000 Khu thị trấn mới Thủ Thiêm."

thu thiem cong bo ban do ranh gioi dien tich 4,39 ha

Sắp tới, sẽ chấp hành hồ sơ cắm mốc tinh ma giới phần diện tích 4,39hn ngoài quy hoạch Thủ Thiêm trong thời hạn 30 ngày

Nguyên lý xác định ranh khu đất quy mô 4,39ha

UBND thành phố đã căn cứ theo các phiên bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm bảo đảm quy mô tổng cộng ít ra đạt được 4,3ha và phù hợp các yếu tố kiện hiện trạng tại thời gian lập phương thức bồi hoàn, cung cấp và tái định cư lần đầu tiên.

Sau khi lập bạn dạng đồ xác định nhãi con khu đất 4,39ha, Tháng 11/2018, UBND thị trấn đã có văn phiên bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoáng sản và Không gian, Bộ Xây đắp để xin quan niệm chỉ huy. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ (Bốn tuần 4/2019), Bộ Khoáng sản và Môi trường (Tháng năm/2019), Bộ Xây dựng (Bốn tuần 4/2019) đã có công văn chỉ dẫn Ủy ban nhân dân thành phố lập bản đồ xác định nhãi khu đất 4,39ha.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Túc trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tháng năm/2019, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị trấn đã chủ trì cuộc họp với Bộ Xây đắp, Bộ Khoáng sản và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về rạng rỡ giới khu đất 4,39ha. Trên cơ sở thống nhất Biên bản tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân đô thị hoàn chỉnh bản đồ và ban hành Quyết định xác định rỡ ràng khu đất 4,39ha, Khu phố 1, phố Bình An, huyện 2 (theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này).

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: dat xanh

Đăng nhận xét