TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với lính giải ngũ, giải ngũ

Theo Thông tư 106/2019/TT-BQP, đối tượng vận dụng gồm: Bộ đội đã xuất ngũ, giải ngũ đang hưởng cách thức trợ cấp hàng 04 tuần theo luật pháp tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế đối với bộ đội tham gia nội chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã xuất ngũ, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.;

Bộ đội, người khiến công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã xuất ngũ, xuất ngũ, nghỉ việc đang hưởng hình thức trợ cấp hàng tháng theo luật pháp tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo kê Non sông, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã xuất ngũ, xuất ngũ, thôi việc.

Cách thức tính và mức vấn đề chỉnh

Thông tư nêu rõ, nhân tố chỉnh gia tăng 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với đối tượng nêu trên, theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng 04 tuần thừa hưởng từ ngày 01/7/2019

=

Mức trợ cấp hàng bốn tuần được lợi tại thời gian tháng 6/2019

x

1,0719

Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng pháp luật trên sau khi đã được nhân tố chỉnh ngày càng tăng, cụ thể như sau:

Trong khoảng đủ 15 năm tới dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.891.000 đồng/bốn tuần;

Trong khoảng đủ 16 năm tới dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.977.000 đồng/04 tuần;

Từ đủ 17 năm tới dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.064.000 đồng/04 tuần;

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.150.000 đồng/bốn tuần;

Từ đủ 19 năm tới dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.235.000 đồng/bốn tuần.

Thông tư này có hiệu lực chấp hành kể trong khoảng ngày 08/9/2019.

Mức trợ cấp hàng bốn tuần chỉ dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2019.

Theo LP

Chinhphu.vietnam


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét