TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM báo lãi giảm gần người yêu - VnExpress Kinh Doanh

Lãi trước thuế 6 bốn tuần đầu năm của HoSE đạt hơn 200 tỷ đồng và mới kết thúc khoảng 31% kế hoạch cả năm.

Thông báo nguồn vốn 6 tháng đầu năm của Sở Thương lượng chứng khoán TP HCM (HoSE) ghi kiếm được 325 tỷ đồng thu nhập, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu phục vụ thương lượng chứng khoán giảm mạnh nhất với hơn 210 tỷ đồng, tiếp tới là hoạt động nghiệp vụ và dùng vũ trang đầu cuối. Nhì mảng buôn bán có tăng trưởng doanh thu trong quá trình này là cung ứng phục vụ và niêm yết.

Biên lãi gộp của HoSE cũng giảm mạnh còn 89%, khi mà cùng kỳ năm rồi vượt trên 94%. Lãi tiền gửi ngân hàng tăng và chi tiêu quản lý doanh nghiệp giảm mạnh nhưng vẫn không đủ giúp đơn vị quản lý sàn chứng khoán TP HCM thoát vững mạnh âm về lợi nhuận. Theo đó, HoSE báo lãi trước thuế nửa đầu năm giảm gần phân nửa, chỉ còn 200 tỷ đồng và mới chấm dứt khoảng 31% kế hoạch cả năm.

Tính tới cuối quý II, tổng tài chính của HoSE xấp xỉ 1.850 tỷ đồng. Vốn chủ chiếm hữu chiếm giữ gần 1.570 tỷ đồng trong số đó, còn lại là nợ phải trả.

Trong nửa đầu năm, HoSE đón thêm 5 mã cũ kĩ phiếu mới với tổng giá trị vốn hoá phiên thương lượng trước tiên gần 70.000 tỷ đồng. Tính đến cuối quý II, có 377 cũ kĩ phiếu niêm yết trên sàn này. Vốn hoá hoạt động mua bán đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% và tương ứng 57% GDP năm rồi. Vào cuối bốn tuần 6, HoSE cũng khai trương giao dịch sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm.

Theo quyết định được Thủ tướng ký hồi đầu năm, HoSE sẽ được thích hợp nhất với Sở Đàm phán chứng khoán Thủ đô thành Sở Đàm phán chứng khoán Việt Nam. Sở này sẽ hoạt động theo mô phỏng tổ chức kinh doanh TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, dưới hình thức tổ chức kinh doanh mẹ - con do Bộ Vốn đầu tư là tổ chức thây mặt chủ sở hữu, có hội sở tại Hà Nội. Sở có vốn nhân tố lệ 3.000 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn từ sàn chứng khoán Thủ đô và TP HCM. Việc hợp nhất nhằm thống nhất thị trường đàm phán chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, minh bạch, cũng như nâng hạng hoạt động mua bán. 

Nhị năm đầu sau xây dựng Sở Đàm phán chứng khoán, hoạt động của 2 sàn chứng khoán Hà Nội và TP HCM tiếp diễn được duy trì. Cùng đó hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống kĩ nghệ thông tin thị trường do sàn chứng khoán TP HCM khiến cho nhà đầu tư để upgrade tiến bộ hoá công nghệ thông tin toàn thị trường. 

Phương Đông


Xem nhiều hơn: mua nha

Đăng nhận xét