TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Nhà máy in tiền Giang sơn công bố về việc thua lỗ trong 6 bốn tuần đầu năm

Như chúng tôi đã thông tin, thông báo tài chính 6 04 tuần đầu năm 2019 của Nhà máy in tiền Giang sơn cho nhân thức, trong 6 04 tuần đầu năm nay, Nhà máy đạt thu nhập 906 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn bán hàng chiếm hữu tới 886 tỷ đẩy lợi nhuận gộp xuống 20 tỷ đồng và dù đã nỗ lực tiết giảm chi tiêu nguồn vốn, chi tiêu bán hàng song công ti vẫn bị lỗ tới 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2019, tổng của cải của nhà máy in tiền đạt 2.266 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 950 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, khi mà lượng tiền và tương đương tiền đạt 331 tỷ, giảm hơn người tình so với cùng kỳ năm 2018.

Sau tin tức này, Nhà máy in tiền đã báo cáo giải nghĩa rõ thêm về kết quả buôn bán.

Thứ nhất, Nhà máy In tiền Tổ quốc là công ti TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và ngành nghề buôn bán độc nhất vô nhị hiện giờ là in, đúc tiền. Nhà máy là tổ chức công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Vốn đầu tư, NHNN không giao chỉ tiêu lãi đối với Nhà máy.

Nhị là, số lượng, thu nhập và chi phí trong khoảng hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn dựa vào vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chế độ tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc NHNN giao.

Ba là, là tổ chức đóng chai cung cấp vật phẩm, dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cách thức quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn cục các chi tiêu đóng chai có liên quan được tập phù hợp, trình NHNN và Bộ Nguồn vốn duyệt quyết toán giá sau khi xong xuôi năm tài chính. Bởi thế, kết quả không bằng nhau chi thu giữa kỳ chỉ là số liệu trợ thời tính, không bộc lộ đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy. 

Theo Nhà máy in tiền Đất nước, thực tế, Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng mục tiêu, chiến lược giao nộp item được NHNN giao. Những năm cách đây không lâu, Nhà máy luôn chấm dứt tốt các nhiệm vụ chính trị, ý tưởnrg đóng hộp được giao và đều được xếp loại A.

Nhà máy in tiền non sông là Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên nhà nước nắm 100% vốn nhân tố lệ. Ngành nghề kinh doanh chính là in, đúc tiền, đóng gói vàng miếng, item, lưu niệm bằng quà và các hồ sơ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Nhà băng Nhà nước. Tới năm 2018, nhà máy có 791 công tích.

Hằng Kim

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat

Đăng nhận xét