TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát triển 19 triệu cũ rích phiếu trả cũ rích tức

Ngày 5/9 đến đây CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) sẽ chốt danh sách cũ rích đông phát triển hơn 19,5 triệu cũ rích phiếu trả cũ kĩ tức năm 2018 với tỷ trọng 8,23%, tương ứng cổ hủ đông sở hữu 100 cổ phiếu được kiếm được về 8,23 cũ kĩ phiếu mới.

Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 195 tỷ đồng. Tài chính sản xuất lấy từ LNST chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Nam Long đạt 3.480 tỷ đồng thu nhập, vững mạnh 10% so với năm lúc trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm cùng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ti mẹ đạt 763 tỷ đồng.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 của Nam Long bộc lộ, tổng LNST chưa phân chia lũy kế đến 31/12/2018 là 1.294 tỷ đồng. Dường như tổ chức kinh doanh còn có hơn 10 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ sản xuất, hơn 2 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 988 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần.

Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat

Đăng nhận xét