TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Điều chỉnh chiến lược vốn công trình làm mới quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Thủ tướng vừa quyết định nhân tố chỉnh giảm ý tưởnrg vốn trái khoán Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án dùng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư công đoạn 2014 - 2016 của các công trình làm mới, tăng cấp Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Chi tiết, Thủ tướng quyết định nhân tố chỉnh giảm 1.602,819 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư và ý tưởnrg vốn các năm: 2016, 2017, 2018, 2019 tương ứng của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

song song, Thủ tướng bổ sung 719,74 tỷ đồng kế hoạch vốn trái khoán Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư của các dự án làm mới, nâng cấp Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho một vài các dự án.

Thủ tướng cũng chuẩn y kéo dài thời điểm thi hành và giải ngân 420,003 tỷ đồng ý tưởnrg vốn trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư từ số vốn nhân tố chỉnh giảm kế hoạch các năm: 2016, 2017, 2018 ở trên tới 31 bốn tuần 12 năm 2020 để chấp hành các dự án được bổ sung vốn.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận chuyên chở thông báo cho các tổ chức liên quan danh mục công trình và mức vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm ý tưởnrg giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch các năm: 2016, 2017, 2018 và 2019 và danh mục dự án bổ sung vốn trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo qui định trên; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Vốn đầu tư.

song song, khẩn trương rà soát diện tích, kiến tạo đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư, hoàn thiện giấy má đầu cơ của các công trình trong danh mục được bổ sung ý tưởnrg vốn trái phiếu Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư theo quy định.

Bộ Liên lạc Vận chuyển vận chủ trì, phối thích hợp với các Bộ, địa phương can hệ rà soát các công trình cải tạo, upgrade Quốc lộ 1A và các con phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, xác định số vốn trái khoán Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư để bổ sung cho các công trình dùng vốn dư đợt 3 theo Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; đơn vị khai triển, theo dõi tình hình chấp hành và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư đã được ủy quyền các dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư phối phù hợp với Bộ Liên lạc Vận chuyển vận, Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục đầu cơ các công trình dùng vốn trái khoán Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo pháp luật của Luật Đầu cơ công và các luật pháp qui định có liên quan; giao cụ thể danh mục công trình và mức vốn trái phiếu Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư theo pháp luật ở trên sau khi các công trình đã hoàn thành hồ sơ đầu tư theo pháp luật.

Bộ Chiến lược và Đầu cơ chủ trì, phối hợp với Bộ Vốn đầu tư giám sát, kiểm tra việc thi hành ý tưởnrg đầu cơ từ tài chính trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp tục còn dư.

Bộ Nguồn vốn lên tiếng Thủ tướng Chính phủ và đồng thời gửi Bộ Chiến lược và Đầu cơ tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư sau khi các dự án này được giao vốn theo quy định.


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét