TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Hoài Đức lên quận trong khoảng năm 2020, được vận động vốn từ đất đai

UBND Thị trấn Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc xây dựng Ban Chỉ đạo chấp hành Đề án Đầu cơ xây dựng quận Hoài Đức thành quận vào năm 2020. 

Ban Lãnh đạo do Chủ toạ UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Bình thường là Trưởng Ban chỉ huy.

Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng chương trình, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc chấp hành các biện pháp để tập trung chấp hành được các dự án đầu cơ, xây đắp thị xã Hoài Đức đã xác định trong đề án, bảo đảm tới năm 2020 thực hiện được các chỉ tiêu thi công huyện.

Lúc trước, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ đô đã đồng ý chủ trương thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng quận Hoài Đức thành huyện tham gia năm 2020. Ban cán sự đảng UBND Thị trấn được giao thi công Ban Lãnh đạo để lãnh đạo việc công ty triển khai đề án.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đề án trên cần khác lạ tập trung hoàn thiện việc quy hoạch xây dựng, ưu tiên xúc tiến sớm kết thúc 8 chỉ tiêu chưa đạt; các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

Đặc biệt, đề án cần xây đắp hàng ngũ cán bộ phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong nhân tố kiện mới. Thị trấn cũng yêu cần đòi hỏi các doanh nghiệp can dự tăng mạnh điều hành nhà nước về đất đai, đơn độc tự xây đắp đô thị.

Để có đủ nguồn lực thực hiện đề án, Thị trấn Thủ đô chỉ huy các Sở, ngành phối thích hợp với thị xã Hoài Đức đề nghị cách thức, chế độ huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên khu vực duyệt việc đấu thầu, đấu giá theo luật pháp và hình thức vấn đề tiết tiền sử dụng đất một cách thức có lí.

Về việc đảm bảo tiến độ, Thị trấn Thủ đô cần nghiên cứu, xem xét đẩy mạnh phân cấp, giao cho cho quận Hoài Đức thực hiện các thủ tục can hệ tới phê duyệt y quy hoạch cụ thể các dự án đầu tư công và phê duyệt y chủ trương đầu tư cũng như quyết định đầu tư các công trình đầu tư công, nhất là các dự án về kết cấu hạ tầng khoa học và xã hội.


Đọc thêm: mua dat

Đăng nhận xét