TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Dự thảo Luật Công tích sửa đổi: VCCI và 6 Hiệp hội thiết tha gửi kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ

Bạn dạng kiến nghị được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công lao – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp.

Theo đó, Phòng Thương nghiệp và Công nghệ vn (VCCI) và 6 Hiệp hội kiến nghị gồm Hiệp hội Đóng chai và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Dệt may vietnam (VITAS), Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Đơn vị Nhật Bạn dạng tại vn (JCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) và Hiệp hội Đơn vị Mỹ tại vn (AmCham).

Kiến nghị đề cập tới 5 vấn đề được cho là cần thiết được qui định tại Dự thảo Bộ Luật Công sức sửa đổi. Các doanh nghiệp nghĩ là, nếu như các quy định này được áp dụng sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến hoạt động sản xuất của tổ chức.

Do đó, VCCI và các Hiệp hội thiết tha ước muốn được lắng nghe quan điểm."Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Công huân cho thích hợp với tinh thần hội nhập quốc tế của vietnam cũng như đảm bảo mối quan hệ công trạng kết hợp, bất biến và hiện đại giữa người công phu và người sử dụng công lao nhằm xây dựng khung pháp lý cho các luật pháp Qui định càng ngày càng hoàn thiện hơn", kiến nghị nêu rõ.

Thực ra, đây chẳng hề lần đầu, VCCI và các Hiệp hội tổ chức kiến nghị tới 5 nhân tố này. Những trở ngại đã được các đơn vị kiến nghị tại rộng rãi Diễn đàn như Diễn đài Công ty Việt Nam (VBF), Diễn đài kinh tế tư nhân Việt Nam… Nhưng việc VCCI và 6 Hiệp hội cùng ký phổ biến một văn phiên bản để thống nhất kiến nghị thì có thể xem là lần đầu. Điều này có nghĩa, các đơn vị trong rộng rãi lĩnh vực, ngành đang có phổ biến mối lo về những ảnh hưởng không mong muốn của những buộc phải trong Dự thảo Bộ luật Công phu sửa đổi.

Cụ thể, VCCI và các Hiệp hội đại diện cộng đồng công ty kiến nghị, thứ nhất, về số giờ khiến cho thêm tối đa trong một năm và lương lậu làm thêm giờ, các công ty kính buộc phải xem xét tăng mức ngày giờ làm thêm tối đa hằng năm từ 200 giờ lên 300 giờ (đối với các đơn vị quản lý nghề phổ biến).

Riêng đối với một số trường phù hợp khác biệt do Chính phủ luật pháp, người dùng công huân có thể tăng số giờ làm cho thêm trong khoảng 400 giờ lên 500 giờ với yếu tố kiện là có nhu cầu buôn bán chính đáng như các cấp nghề phục vụ xuất khẩu, dịch vụ đơn hàng… và được sự đồng ý của người công sức đối với công tác làm thêm giờ.

Dường như đó, lương thuởng làm cho thêm giờ, doanh nghiệp kiến nghị không quy định trả tiền công lũy tiến làm cho thêm giờ để có thể đảm bảo tính cạnh tranh với các giang sơn khác.

Thứ nhì, luật pháp giờ khiến cho việc trong tuần, doanh nghiệp kiến nghị không giảm thời giờ khiến cho việc xuống 44 giờ/tuần, giữ nguyên số giờ khiến việc tiêu chuẩn như bây chừ là 48 giờ/tuần.

Thứ ba, về thời hạn của Giấy phép lao động tối đa 2 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.Các tổ chức xin kiến nghị giữ nguyên quy định như Luật hiện hành, không hạn dè bỉu số lần gia hạn Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài như trong Dự thảo Bộ Luật. song song nâng thời hạn cấp Giấy phép công trạng cho người nước ngoài từ hai năm lên ba năm.

Thứ tư, khái niệm về giờ làm cho thêm, tổ chức kiến nghị giữ nguyên định nghĩa về lương thuởng như pháp luật tại Bộ Luật hiện hành, là "khoản tiền" mà người dùng công lao trả cho người công tích để chấp hành công việc theo thỏa thuận.

Thứ năm, công ty kiến nghị không quy định về yếu tố qui định "tổ chức bố trí cho cục bộ công viên chức nghỉ 1, 2 ngày để thực hiện quyền công đoàn" vào trong Dự thảo Bộ Luật Công phu.

Theo Thy Hằng

Theo Diễn đàn Đơn vị


Tham khảo thêm: gia dat saigon

Đăng nhận xét