TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Còn hơn 23.000 căn hộ Thủ đô vẫn chưa được cấp sổ hồng

Thông báo thống kê đất đai năm 2017 của Sở Khoáng sản và Không gian Hà Nội cho thấy, năm 2017, UBND thị trấn Hà Nội đã giao đất hoặc Sở Khoáng sản Không gian Thủ đô cắm mốc phóng thích mặt bằng 620 công trình, diện tích đất thu hồi khoảng 1.752 ha. Số công trình chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện là 258 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 556,9ha.

Về công tác cấp giấy đạt yêu cầu, năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là sổ hồng) cho người dùng nhà tại dự án tạo ra nhà ở chủ đầu tư đã xây đắp xong và đã lập giấy má trình Sở Khoáng sản và Không gian giám định cho 155.656 căn/178.278 căn, đạt 87,31%. Còn 22.622 căn hộ đang được tiếp diễn khai triển cấp giấy đạt yêu cầu. Ước đến hết 31/12/2017, cấp được 155.885/178.278 căn, đạt 88%. Còn 22.393 căn chưa được cấp giấy đủ điều kiện.

Cấp giấy đủ điều kiện cho 12.710 căn/14.027 căn cho người mua nhà tái định cư, đạt 90%. Ước tới 31/12/2017, cấp được 13.160/14.027 căn, đạt 93,8%. Còn 867 căn chưa được cấp giấy đạt yêu cầu.

Như vậy, tính tới cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn bình thường cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy đủ điều kiện.

Về công việc đấu giá quyền dùng đất, nghĩa vụ nguồn vốn từ đất, Sở Tài nguyên và Không gian cho biết, đã đơn vị đấu giá 7.500 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 75% chiến lược. 

Xác định giá đất khiến cho căn cứ thu tiền dùng đất cho 93 dự án. Trong đó, 51 dự án đã có quyết định phê chuẩn y giá đất khiến căn cứ tính tiền sử dụng đất là 24.783 tỷ đồng. 42 dự án đã xây đắp cách thức giá đất trình Hội đồng giám định, UBND Thành phố phê phê duyệt.

Theo số liệu tổng phù hợp của Cục thuế Thị trấn Hà Nội, năm 2017 chiếm được 27.362 tỷ đồng bạc dùng đất, bao gồm tiền sử dụng đất cac đơn vị chậm trễ hoặc được dãn nộp trong khoảng những năm trước.

Sở cũng đã thi hành xác định 62 trường hợp xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thu đất. Tính tới thời gian cuối 2017, chiếm được 4.963 tỷ đồng bạc thu đất.

Cũng trong năm 2017, Sở Khoáng sản và Môi trường công ty 63 đoàn thanh tra trong đó, có 43 đoàn thanh tra ngành đất đai, 14 đoàn thanh tra lĩnh vực không gian và tài nguyên nước, 2 đoàn thanh tra hành chính, 4 đoàn thanh tra tài nguyên.

Kết quả giải quyết xử phạt trong ngành đất đai 16 quyết định với tổng số tiền 464 triệu đồng. Từ ngày 1/1/2017 tới 5/12/2017, Sở đã trình UBND Đô thị ban hành 2 quyết định thu hồi với tổng diện tích đất 100.944 m2. 

Trong khi đó, cũng xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên không gian và khoáng sản nước 2,46 tỷ đồng. 

Sở Khoáng sản và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo, toá gỡ vài gian nan vướng bận bịu trong quá trình thực hiện quản lý đất đai như thống kê, kiểm kê định kỳ đất quốc phòng, bình an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, thi hành trong đó nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai, chỉ tiêu thống kê các loại đất phải hợp nhất nguyên tắc, chỉ tiêu các loại đất thống kê, kiểm kê đất đai do UBND cấp tỉnh thực hiện triển khai trên 3 cấp, tỉnh, huyện, phường,

Cần tăng trường các biện pháp giúp công việc điều hành nhà nước về đất đai hiệu quả hơn. Đẩy nhanh xây dựng bản đồ địa chính,cấp giấy đạt yêu cầu quyển sử dụng đất tạo hành lang pháp lý để điều hành đất đai ngặt nghèo hơn.

song song, chỉ huy giải quyết địa giới hành chính còn mâu thuẫn, chồng lấn giữa phố Minh Trí - Sóc Sơn với thức giấc Vĩnh Phúc.


Xem tại: mua dat

Đăng nhận xét