TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ đầu tư trong và ngoài nước đổ xô, rót 36.000 tỷ đồng tham gia Bình Định

Tại hội nghị phát hành kinh tế miền Trung diễn ra ngày 20/8, UBND thức giấc Bình Định đã trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư, giấy đủ điều kiện đăng ký đầu tư cho 15 công trình với tổng số vốn 36.252 tỷ đồng.

15 dự án mà lãnh đạo tỉnh Bình Định trao trong ngày 20/8 trong phạm vi Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung bao gồm: Dự án Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội do Tổ chức kinh doanh cũ rích phần Phát triển BĐS Phát Đạt (Thị trấn Hồ Chí Minh) đầu cơ tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 25.576 tỷ đồng.

Công trình Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ do Công ty Cũ rích phần Phục vụ Giải trí Hưng Cường thịnh (Thị trấn Hồ Chí Minh) đầu cơ tại thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu cơ 2.119 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 do Công ty TNHH Địa ốc FICO (Đô thị Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thị trấn Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư của 2 công trình là 2.285,89 tỷ đồng.

Công trình Nhà máy điện mặt trời QNY do Tổ chức kinh doanh Cũ kĩ phần Năng lượng QN (Hàn Quốc) đầu cơ tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 1.612 tỷ đồng.

Công trình Viện tập huấn Hàng không Bamboo Airway do Công ti TNHH Hàng không Tre Việt thuộc Công ty FLC (Hà Nội) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, đô thị Quy Nhơn. Tổng vốn đầu cơ 659 tỷ đồng.

Dự án Trường Đại học FPT - Phân hiệu AI Quy Nhơn do Trường Đại học FPT (Thủ đô) đầu cơ tại Khu thành phố Bắc sông Hà Thanh, đô thị Quy Nhơn. Tổng vốn đầu cơ 693,93 tỷ đồng.

Công trình Nhà máy nước thức uống TingCo Bình Định do Tổ chức kinh doanh TNHH TingCo (tỉnh giấc Bình Định) đầu cơ tại Khu kinh tế Nhơn Hội, đô thị Quy Nhơn. Tổng vốn đầu cơ 300 tỷ đồng;

Công trình Nhà máy đóng gói dược phẩm Bidiphar kĩ nghệ cao do Công ti TNHH Bidiphar Công nghiệp cao (tỉnh Bình Định) đầu cơ tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thị trấn Quy Nhơn với tổng vốn đầu cơ 300 tỷ đồng.

Công trình Mini chăn nuôi và chế biến giống gia cầm công nghiệp cao Minh Dư do Tổ chức kinh doanh TNHH Giống gia cầm Minh Dư (tỉnh Bình Định) đầu cơ tại quận Vân Canh. Tổng vốn đầu tư 262,16 tỷ đồng.

Khu ngao du nghỉ dưỡng và chú tâm sức khỏe Hội Vân do Tổ chức kinh doanh Cổ phần Trường Thành (Hà Nội) đầu cơ tại huyện Phù Cát. Tổng vốn đầu tư 627 tỷ đồng.

Công trình Tổ thích hợp vui chơi, giải trí Tini Dream của Tổ chức kinh doanh Cũ rích phần Vui chơi giải trí Tini Dream (Thị trấn Hồ Chí Minh) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, đô thị Quy Nhơn. Tổng vốn đầu cơ 954 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch đồng đội Làng Sông do Công ty TNHH Thương nghiệp Phục vụ Du lịch Làng Sông (tỉnh giấc Bình Định) đầu cơ tại quận Tuy Phước. Tổng vốn đầu tư 269,64 tỷ đồng.

Dự án Khu vực chợ sáng tạo TMA do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh (Thị trấn Hồ Chí Minh) đầu cơ tại Khu thành phố kỹ thuật và giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 154,2 tỷ đồng.

Dự án sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm công dụng của Công ty Cũ kĩ phần Công nghệ dược (tỉnh giấc Bình Định) đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thị trấn Quy nhơn. Tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng.

Công trình Trọng điểm Dịch vụ Logistics Cảng Thị Nại do Công ty Cổ lỗ phần Cảng Thị Nại (tỉnh giấc Bình Định) đầu cơ tại thị xã Tuy Phước. Tổng vốn đầu cơ 260 tỷ đồng.


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét