TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Chủ đầu tư muốn lập ban quản trị kiểu chia tầng, Bộ Xây dựng chưng bỏ

Một công ty gần đây gửi thắc mắc tới Bộ Xây đắp về việc chia tầng thiết kế ban quản trị trong tòa nhà cao tầng.

Chi tiết, theo đại diện tổ chức, công ty đầu cơ xây đắp một toà nhà gồm 2 tầng để xe thông thường, tầng 1 tới tầng 4 là khu vui chơi lẻ tẻ, tầng 5 tới tầng 25 chia khiến 2 khối tháp. Tháp văn phòng có thang máy, lối đi riêng, sảnh riêng. Tháp chung cư tầng 5 và 25 làm dịch vụ. Tầng 6 đến tầng 24 làm cho chung cư.

Theo hướng dẫn của Thông tư 02/2016 cần phải hội nghị tầm thường cư cục bộ tòa nhà với thành phần tham gia hội nghị là đại diện của đầy đủ các khu khu 4 tầng trọng tâm thương nghiệp, khu tháp văn phòng, khu tháp phổ biến cư.

Bây chừ, tổ chức kinh doanh đang quản lý điều hành của Tòa nhà. Dường như chưa đơn vị hội nghị tổng thể tòa nhà, các hộ dân tháp bình thường cư nêu trên bắt buộc hội nghị riêng khu tầm thường cư để thiết kế ban quản trị khu căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24, hoặc trong khoảng tầng 5 tới tầng 25 tháp chung cư - là khu lẻ tẻ nhằm điều hành điều hành riêng biệt. Tuy nhiên có sự phối hợp quản trị bình thường với toàn bộ tòa nhà.   

Về điều này, Cục Quản lý nhà và Hoạt động mua bán bất động sản - Bộ Xây dựng, cho biết, theo qui định tại Khoản 1 Vấn đề 102, Luật Nhà đất năm 2014, hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người dùng nhà tầm thường cư.

Theo luật pháp tại Khoản 1 Vấn đề 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, tòa nhà bình thường cư là một khối nhà (block) độc lập hoặc một vài khối nhà có bình thường khối đế nổi trên mặt đất được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do tập đoàn có thẩm quyền phê thông qua.

Cục Điều hành nhà và Thị trường BĐS cho rằng, với các pháp luật nêu trên, nhà đầu tư phải đơn vị hội nghị nhà thông thường cư cho cả tòa nhà, có các nhân tố tham gia là chủ sở hữu căn hộ, chủ chiếm hữu văn phòng, trọng tâm thương nghiệp và chủ chiếm hữu các diện tích khác (nếu có).

"Buộc phải đơn vị hội nghị riêng khu tầm thường cư từ tầng 6 đến tầng 24 hoặc trong khoảng tầng 5 tới tầng 25 của tháp bình thường cư như doanh nghiệp nêu trong câu hỏi là không thích hợp với quy định của quy định về nhà ở", Cục Điều hành nhà và Thị trường BĐS chắc chắn.


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét