TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Bộ Vốn đầu tư: Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỷ sau 3 bốn tuần bay

Bamboo Airways được phê phê chuẩn chủ trương đầu cơ ngày 9/7/2018 với tổng vốn đầu cơ là 700 tỷ đồng, diện tích khai thác đến năm 2023 là 10 phi cơ. Theo giấy má bắt buộc nhân tố chỉnh công trình, Bamboo muốn điều chỉnh quy mô đầu cơ tới năm 2019 là 22 tàu bay và tới 2023 là 30 tàu bay với tổng mức đầu cơ là 8.300 tỷ đồng, tăng 7.600 tỷ, tương ứng 11,8 lần.

Giải đáp văn phiên bản của UBND tỉnh Bình Tiên đề nghị góp ý hồ sơ đề xuất yếu tố chỉnh dự án của Bamboo Airways, Bộ Vốn đầu tư đề xuất UBND tỉnh giấc lấy quan điểm của Bộ GTVT về việc kiểm tra, giám định các nhân tố kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật vận vận tải hàng không dân dụng theo quy mô ngày càng tăng của Bamboo Airways để đảm bảo bình yên, bình yên phù hợp với quy định của vn và quốc tế.

Bộ Nguồn vốn cũng đòi hỏi thuyết minh và yếu tố chỉnh Công trình cần phân tích rõ hiệu quả kinh tế - phường hội dự kiến mang đến và các ảnh hưởng khác đến địa phương cũng như cơ sở tính toán nguồn ngoại tệ, dự định thú vị trong khoảng tải khách quốc tế, làm cho hạ tầng đánh giá hiệu quả của dự án.

Đáng để ý, trong văn bản gửi đi của Bộ Vốn đầu tư đã đề cập tới bức ảnh tài chính của Bamboo Airways.

Dẫn ra số liệu tại Bảng phẳng phiu kế toán ngày 30/4/2019 của công ty Tre Việt, Bộ Nguồn vốn cho biết vốn chủ chiếm hữu của đơn vị là 981,47 tỷ đồng (trong đó: vốn góp là 1.300 tỷ; lãi chưa phân chia là -318,5 tỷ đồng); tổng tài chính là 2.200,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả ngắn hạn là 1.219 tỷ đồng (trong đó: mượn và nợ thuê nguồn vốn ngắn hạn là 700,6 tỷ đồng, đơn vị không có nợ dài hạn); Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 55,4%; Lợi nhuận sau thuế là -329,4 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, do tổ chức mới bắt đầu khai thác kinh doanh từ đầu năm 2019, cho nên tại thời gian này chưa có đủ cơ sở vật chất để bình chọn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực huy động vốn đầu cơ trong khoảng nguồn thu nhập khai thác để bù đắp khoản vốn đầu cơ gia tăng như trong thuyết minh điều chỉnh Dự án (huy động 7.000 tỷ đồng, chiếm 84,34% tổng mức đầu tư).

Dường như, theo số liệu tại Bảng phẳng phiu kế toán tại ngày 30/4/2019, Tre Việt có vốn góp là 1.300 tỷ; tổng tài chính là 2.200,6 tỷ đồng.

Dĩ nhiên, khoản phải thu về cho mượn ngắn hạn tại thời điểm này là 1.062,4 tỷ đồng (chiếm đoạt 48,27% tổng tài sản).

"Tương tự, số vốn góp chủ chiếm hữu của Công ty Tre Việt chủ yếu đang được Công ti sử dụng một phần để cho vay ngắn hạn. Song chưa có thuyết minh cụ thể về đối tượng vay, của nả bảo đảm, phương thức thu hồi các khoản mượn, cho nên có thể có những gian nan trong việc thu hồi để phục vụ tiến độ khai triển Dự án", Bộ Vốn đầu tư cho nhân thức.

Bộ Vốn đầu tư cũng tham chiếu thêm báo cáo tài chính đã được kiểm toán chủ quyền năm 2018 của CTCP Tổ chức FLC là công ty mẹ của Bamboo Airways.

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2018, tổng nợ phải trả là 13.697 tỷ đồng bằng 59,3% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ chiếm hữu là 146%. Với những con số này, Bộ Nguồn vốn nghĩ rằng hoạt động kinh doanh của FLC dựa vào đa dạng vào hình thức vận động vốn bằng mượn nợ.

"Do vậy trong trường hợp Tổ chức kinh doanh FLC (chủ sở hữu của Tổ chức kinh doanh Tre Việt) cam đoan bảo lãnh thi hành mọi bổn phận của Công ti Tre Việt phát sinh từ các thích hợp đồng thuê, tìm tàu bay (như Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty FLC đã thi hành trong năm 2018 để Công ti Tre Việt thuê tàu bay) hoặc bất cứ một nghiệp vụ kinh tế nào làm cho thay đổi sở hữu của Công ty Tre Việt thì Tổ chức kinh doanh FLC và Công ty Tre Việt cần thiết phải có thông báo khiến rõ, giải trình về năng lực, khả năng nguồn vốn để chấp hành trách nhiệm bảo lãnh, bổn phận có can dự, cũng như tài năng huy động vốn đầu cơ được thuyết minh trong giấy tờ điều chỉnh Dự án", Bộ Vốn đầu tư cho biết.

Bộ Vốn đầu tư cũng đề nghị nhà đầu tư bổ sung phương thức vận động, thu hồi vốn (vốn chủ chiếm hữu, vốn vay) để khai triển Dự án theo phương án khai triển Công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra đó, UBND tỉnh Bình Định cũng chịu trách nhiệm giám sát, đơn vị kiểm ra thời kỳ khai triển công trình.

Hà Thu

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua dat

Đăng nhận xét