TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Bộ Nguồn vốn nói gì về việc sử dụng của nả công trả tiền dự án BT?

Nguyên lý dùng của nả công trả tiền Dự án BT

Bộ Nguồn vốn mới đây đã có buổi họp báo chuyên đề về Nghị định số 69 qui định việc dùng của nả công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thi hành công trình đầu tư xây dựng công trình theo cách thức Phù hợp đồng Xây đắp - Chuyển giao (gọi tắt là Công trình BT).

Điểm đáng để ý của Nghị định được ông La Văn Hưng vượng, Cục trưởng Cục Điều hành công sản, cho biết ngoài chế độ thanh toán bằng quỹ đất được kế thừa trong khoảng Quyết định số 23, Nghị định mới bổ sung thêm việc sử dụng một vài loại của cải công khác theo qui định của quy định về điều hành, sử dụng của cải công để trả tiền cho Nhà đầu tư chấp hành Công trình BT.

Các tài sản công được dùng để thanh toán bao gồm: quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (hội sở làm việc) của cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập…; tài sản kết cấu cơ sở phục vụ lợi ích non sông, lợi ích công cộng; các loại của nả công khác theo luật pháp của Luật Quản lý, sử dụng của cải công.

Nghị định cũng chỉ rõ 6 nguyên tắc dùng tài sản công thanh toán Dự án BT gồm:

Thứ nhất, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thi hành Dự án BT phải đảm bảo: Tuân thủ pháp luật của qui định về điều hành, dùng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu cơ, xây dựng; Việc chọn nhà đầu tư thi hành Công trình BT theo cơ chế đấu thầu phổ thông theo qui định của pháp luật về đấu thầu; Chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật pháp.

Thứ nhì, việc dùng của cải công để thanh toán cho Chủ đầu tư khi thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, trị giá Dự án BT tương đương với giá trị của nả công trả tiền. Theo đó trị giá của cải công được xác định theo giá thị trường theo luật pháp của pháp luật tại thời gian thanh toán; Trị giá Công trình BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Thứ ba, việc sử dụng của cải công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Công trình BT phải được tổng hợp, phản chiếu vào ngân sách nhà nước theo pháp luật của qui định về ngân sách nhà nước.

Thứ tư, thời điểm thanh toán Công trình BT đối với trường thích hợp trả tiền bằng quỹ đất hoặc hội sở khiến cho việc là thời Ủy ban quần chúng cấp thức giấc ban hành hình định giao đất, cho thuê đất cho Chủ đầu tư; Thời điểm trả tiền Công trình BT đối với trường thích hợp thanh toán bằng tài sản kết cấu cơ sở vật chất và các loại của cải công khác là thời gian tổ chức nhà nước có thẩm quyền ban hành hình định giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Thứ năm, khoản lợi nhuận mượn trong phương án vốn đầu tư của Hợp đồng BT đối với phần trị giá tòa tháp Công trình BT hoàn thành theo tiến độ xong xuôi kể trong khoảng thời điểmcơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hình định giao đất, cho thuê đất, giao của cải cho Nhà đầu tư.

Thứ sáu, việc giao của cải công để trả tiền cho Nhà đầu tư khi thi hành Dự án BT được chấp hành sau khi Dự án BT kết thúc hoặc thực hiện song song tương ứng với khối lượng xây đắp công trình Công trình BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo luật pháp của qui định về đầu tư, xây dựng.

Nghị định 69 sẽ khắc phục được những bất cập tại các Công trình BT

Đánh giá về việc dùng quỹ đất trả tiền cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT trong thời điểm qua, ông Hưng thịnh nói rằng cơ bản đã phát huy được hiệu quả phê duyệt việc huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân và việc cung ứng các phục vụ công, giảm áp lực lên nguồn ngân sách nhà nước.

Tại Nghị định 69 qui định 2 hàng ngũ quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho Chủ đầu tư thi hành công trình BT, bao gồm: Đất chưa phóng thích mặt bằng và đất đã giải phóng mặt bằng. Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền dùng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo qui định của pháp luật đất đai để trả tiền cho Chủ đầu tư khi thực hiện Công trình BT.

Đối với việc sử dụng hội sở làm cho việc để trả tiền cho Chủ đầu tư thi hành Công trình BT, ông Thịnh cho nhân thức: Để bảo đảm tính hợp nhất trong điều hành, dùng tài sản công, khác biệt đối với các loại của cải công có giá trị lớn như trụ sở khiến cho việc; đồng thời, thích hợp với Luật Điều hành, sử dụng của cải công, Nghị định 69 pháp luật việc sử dụng hội sở làm việc để thanh toán Dự án BT thực hiện theo qui định của qui định về quản lý, sử dụng tài sản công và được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Việc trả tiền Dự án BT bằng hội sở làm cho việc chấp hành tương tự như đối với trường phù hợp trả tiền cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án BT bằng quỹ đất.

Ông Cường thịnh cũng khẳng định Nghị định 69 sẽ giải quyết được những bất cập, sống sót tại các công trình BT cũng như ngăn chặn được tình trạng thất thoát của cải công.

Mặt khác để giảm thiểu việc nhà đầu tư cố ý lập dự án BT để lấy đất, trụ sở khiến cho việc, ông Thịnh cho nhân thức, trước khi muốn thực hiện công trình BT để được thanh toán bằng quỹ đất, nhà đầu tư phải đảm bảo công trình được lập theo mô hình nào, và phải duyệt đấu thầu phổ thông, chưa kể trong một vài trường phù hợp muốn dùng đất hoặc của nả công để trả tiền, công trình đó phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Thư

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua dat

Đăng nhận xét