TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Bộ Khoáng sản Không gian đòi hỏi kiểm tra việc thu hồi sổ đỏ đã cấp

Bộ Tài nguyên và Không gian vừa có Công văn số 4043 gửi Ủy ban quần chúng các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương về việc rà soát việc thu hồi giấy đạt yêu cầu đã cấp.

Công văn cho biết, vài địa phương đã chấp hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà đất và quyền dùng đất ở, giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà ở, giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà cửa xây dựng, giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy đạt yêu cầu) đã cấp cho người địa phương.

Dẫn một số Nhân tố Luật Đất đai, Nghị định 43, Nghị định 01, theo Bộ Khoáng sản và Không gian, việc thu hồi giấy đạt yêu cầu trong trường thích hợp tổ chức nhà nước có thẩm quyền cấp phát hiện giấy đạt yêu cầu đã cấp không đúng luật pháp của qui định về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người dùng đất nhân thức rõ nguyên do và quyết định thu hồi.

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, chủ chiếm hữu tài sản gắn liền với đất theo pháp luật của quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất: Trong trường thích hợp công ty nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy đủ điều kiện đã cấp không đúng luật pháp của pháp luật, Ủy ban quần chúng các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương cần chỉ huy các tổ chức can dự chấp hành đúng lớp lang, giấy tờ thu hồi theo luật pháp. 

Ủy ban quần chúng các tỉnh giấc, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo không gây mất bình ổn tình hình chính trị - thị trấn hội ở địa phương.

Vừa qua, Sở Khoáng sản và Không gian Hà Nội đã thu hồi được gần 400 sổ đỏ tại các dự án sai phép tại quận Hà Đông và Thanh Trì do Công ty cá nhân xây dựng số 1 tỉnh giấc Điện Biên và Tổ chức kinh doanh Cũ kĩ phần đóng chai - Xuất du nhập Bemes đầu cơ.

Dĩ nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Môi trường È cổ Hồng Hà nghĩ rằng, theo pháp luật về việc thu hồi sổ đỏ trong trường hợp tổ chức điều hành nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ nhận thấy sổ đã cấp không đúng pháp luật của quy định về đất đai, phải kiểm tra và công bố lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đã cấp.

Để bảo đảm lợi quyền của người dùng nhà ở theo đúng pháp luật của luật pháp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bắt buộc Chủ toạ UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tầm thường chỉ huy các tổ chức có can dự dừng việc thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn yêu cầu chỉ huy Thị trấn Hà Nội lãnh đạo thanh tra, xử lý bổn phận của nhà đầu tư và các công ty quản lý có liên quan ở địa phương đã để xảy ra sai phạm trong quản lý đầu cơ, xây dựng, điều hành, quy hoạch, kiến trúc ở địa phương.


Tham khảo thêm: bat dong san

Đăng nhận xét