TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

BIDV mua lại 3.300 tỷ đồng trái phiếu tạo ra năm 2014

Ngày 8/8, Ngân hàng TMCP Đầu cơ và Phát hành Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) công bố tậu lại tổng thể 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn tạo ra đợt 1 năm 2014.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo hoặc bảo lãnh, được sản xuất và thanh toán bằng đồng vietnam, xác lập bổn phận trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các nhân tố kiện để tính vào vốn cấp 2. Trái khoán được phát triển tham gia ngày 8/8/2014, với trị giá 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm. 

Vừa qua, BIDV cũng tạo ra 2 đợt trái khoán với tổng trị giá 300 tỷ đồng. Đây là loại trái khoán không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được tạo ra và trả tiền bằng VND, xác lập bổn phận trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các yếu tố kiện để tính vào vốn tự có cấp 2.

Đợt 1, nhà băng chào bán thắng lợi 200 tỷ đồng trái khoán kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Trái phiếu được sản xuất vào ngày 28/6, với giá trị 100 tỷ đồng cho mỗi kỳ hạn. Chủ đầu tư có quyền sắm lại sau 2 năm đối với kỳ hạn 7 năm và sau 5 năm đối với kỳ hạn 10 năm.

Lợi nhuận suất ứng dụng cho trái phiếu BIDV được tính bằng lợi nhuận suất tham chiếu (trung bình cộng lợi nhuận suất tiền gửi dành dụm cá nhân bằng Việt Nam Đồng, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của 4 nhà băng Agribank, Vietinbank, BIDV - khu vực Thủ đô và Vietcombank Sở giao dịch tại ngày xác định lợi nhuận suất của kỳ thanh toán lợi nhuận đó) cộng thêm 1,1%/năm hoặc 1,2%/năm, tuần tự với kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Giả dụ tổ chức phát triển không chấp hành tậu lại trái khoán vào ngày chấp hành quyền tậu lại, lãi suất trái phiếu áp dụng cho 2 năm cuối với kỳ hạn 7 năm và 5 năm cuối đối với kỳ hạn 10 năm sẽ lần lượt bằng lãi tham chiếu + 3,6%/năm hoặc 2,2%/năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ trả tiền lãi trước tiên đối với kỳ hạn 7 năm và 10 năm lần là lượt 7,93%/năm và 8,03%/năm.

Trong đợt 2, ngày 31/7, BIDV phát triển 100 tỷ đồng trái khoán kỳ hạn 7 năm. Lãi suất vận dụng cho trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tư nhân bằng Đồng vn, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 bốn tuần của 4 nhà băng Agribank, Vietinbank, BIDV - khu vực Thủ đô và Vietcombank Sở đàm phán tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó) cộng thêm 1,1%/năm. 

Ngày thi hành quyền tậu lại đối với trái khoán này là sau 2 năm, vào ngày 31/7/2021. Nếu như doanh nghiệp phát triển không thi hành tậu lại trái khoán vào ngày thực hiện quyền sắm lại, lãi suất trái phiếu ứng dụng cho 02 năm cuối của kỳ hạn sẽ bằng lợi nhuận suất tham chiếu + 3,6%/năm. Lãi suất vận dụng cho kỳ thanh toán lãi trước tiên là 7,95%/năm.

Theo Lê Hải

NDH


Đọc thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét