TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Bí thơ Thức giấc ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang quẻ vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật

Tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rà soát khi có tín hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thức giấc ủy Khánh Hòa.

Theo đó, Ban Thường vụ Thức giấc ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên lý dồn vào một chỗ dân chủ và Quy nhạo báng làm việc; thiếu trách nhiệm, thả lỏng chỉ huy, chỉ đạo, thiếu rà soát, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm hiểm nguy trong công việc điều hành, dùng đất và thi hành các công trình đầu tư xây đắp, vi phạm các luật pháp của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu cơ, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, vốn đầu tư, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn của nả và ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Thanh Quang , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thức giấc ủy Khánh Hoà chịu bổn phận chính về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Thức giấc ủy.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Thức giấc ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ toạ UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Thức giấc ủy, nguyên Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Chủ toạ UBND thức giấc, cùng chịu nghĩa vụ về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu bổn phận chính về những vi phạm, thiếu sót của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc.

Ông Trằn Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, nguyên Phó Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ toạ UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên, Thức giấc ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ toạ UBND tỉnh giấc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cắt cử.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và các cán bộ nêu trên đã ảnh hưởng xấu tới uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong phố hội, đến mức phải chú ý, chấp hành kỷ luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Xem tại: mua dat

Đăng nhận xét