TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Ban Bí thơ: Sẵn sàng xong xuôi nhiệm kỳ có cán bộ giữ bản thân, lánh né vì sợ 'mất phiếu'

Có cán bộ ý thức doanh nghiệp kỷ luật kém, không thi hành cắt cử, điều động 

Ngày 13/8, Tổng Bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thơ về tiếp tục chấn chỉnh công việc cán bộ để sẵn sàng tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thơ Trằn Quốc Vượng đã ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp diễn chỉnh đốn công việc cán bộ để sẵn sàng tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

Theo Ban Bí thư, trong khoảng sau Đại hội 12 đến nay, Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đặc biệt ân cần, coi trọng công tác cán bộ; cấp uỷ, công ty đảng các cấp đã nghiêm trang chấp hành các quy định của T.Ư, nhờ đó, công việc cán bộ và quản lý lực lượng cán bộ đã có chuyển biến tích cực.

Chi tiết, việc bổ nhậm, cất nhắc, điều động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, chấp hành chính sách đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, nhân tố kiện, quy trình theo pháp luật; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Tất nhiên, qua nắm tình hình, quan niệm phản chiếu của một số cấp uỷ, đơn vị đảng và thực tiễn công tác cán bộ những nhiệm kỳ vừa qua, Ban Bí thơ thấy:

Mỗi khi đến thời điểm sẵn sàng hoàn thành nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các ngành, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu thị "tư duy nhiệm kỳ", "tổng thể", "thân quen", "ích lợi nhóm", mất dân chủ, thiếu kiểu mẫu, "nể nang, thuận tiện", "chạy chọt, đi lại, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ dụng, thăng cấp bậc hàm, thi hành chính sách đối với cán bộ...

Ngoài ra đó, có nơi, cấp uỷ viên, Ủy viên BTV, người đứng đầu cấp uỷ còn đạt yêu cầu tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không săn sóc xây đắp đội ngũ cán bộ cận kề; thiếu hăng hái khai triển các mặt công việc, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức hợp vì sợ "mất phiếu", tác động tới phiên bản thân, gây ra sự bê trễ trong giải quyết, khắc phục công việc thông thường.

Lẻ tẻ có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức doanh nghiệp kỷ luật kém, không thi hành sự cắt cử, nhân tố động của cấp có thẩm quyền...

"Những hạn giễu cợt, yếu kém trên đã gây gian khổ, khiến mất phổ thông công huân của cấp có thẩm quyền và các tập đoàn tính năng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt", kết luận của Ban Bí thư nêu.

Cương quyết không bắt buộc nhân lực có biểu lộ chạy chọt, chuyển di, tranh thủ lẫn nhau

Để chủ động phòng ngừa, Ban Bí thơ đòi hỏi các ngành uỷ, đơn vị đảng, cộng đồng chỉ huy cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thi hành nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công việc cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý tiến tới Đại hội 13.

Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhậm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, trưng bày, vấn đề động, luân chuyển và chấp hành chế độ đối với cán bộ phải căn cứ tham gia tiêu chuẩn, nhân tố kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), thứ tự, cơ chế, chính sách theo đúng qui định.

Kiên quyết không bắt buộc, quyết định những nhân lực không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc dồn vào một chỗ dân chủ, mất liên hiệp, "toàn bộ", "lợi ích nhóm"; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, bị động, gây thất thoát tiền nong, của cải của nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế giễu, có bộc lộ "chạy chọt, di chuyển, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công việc, sợ bổn phận, "dĩ hoà vi quý"...

Ngoài ra đó, Ban Bí thơ cũng yêu cầu phải tuân hành các nguyên tắc của Đảng; đảm bảo sự chỉ đạo dồn vào một chỗ, hợp nhất của cấp uỷ, công ty đảng, cộng đồng chỉ huy có thẩm quyền. đề cao vai trò, nghĩa vụ nêu gương của cộng đồng chỉ huy, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp đảng...

Đối với những việc khó, phức hợp, mẫn cảm hoặc ở những nơi nội bộ có bộc lộ mất liên hiệp thì càng phải giữ vững nguyên lý, tăng mạnh kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế nhạo, qui định.

Ban Bí thư giao giao Tiểu ban Bảo kê chính trị nội bộ T.Ư và tổ chức kiểm soát an ninh chính trị nội bộ các đơn vị quản lý tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; yêu cầu cụ thể hạn độ sử dụng, sắp xếp để cấp có thẩm quyền để ý, quyết định.

Đồng thời, giao Ban Tổ chức T.Ư, Uỷ ban Rà soát T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng ở T.Ư và các cơ quan can dự, theo công dụng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo pháp luật hiện hành và kết luận này;

Kịp thời thông báo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện và có biện pháp chỉnh đốn, xử lý nghiêm minh đối với những đơn vị, tư nhân vi phạm.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Đọc thêm: bat dong san

Đăng nhận xét