TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Đại gia BOT Cienco 4 báo thu nhập, lợi nhuận cùng giảm

Lên tiếng tài chính quý 2/2019 mới được Cienco 4 công bố cho thấy tình hình kinh doanh sa sút của công ty này dù mảng thu phí vẫn mang về "núi tiền".

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ quý 2/2019 đạt 496 tỷ đồng, giảm gần 11% so với quý 2/2018. Lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 32,5 tỷ đồng, giảm 7%.

Luỹ kế 6 tháng năm 2019, doanh thu của Cienco 4 đạt 1.039 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế 6 04 tuần đầu năm 2019 đạt 72 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu cung cấp dịch vụ dù có tăng do đà tăng của doanh thu thu phí BOT cũng không cứu vãn được tình hình giảm sút của các các khoản mục khác. Quý 2 năm 2018, thu nhập thu phí BOT của Cienco 4 đạt 77 tỷ đồng, quý 2 năm 2019 tăng lên 79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Cienco 4 ghi nhận thu nhập phù hợp đồng xây dựng giảm mạnh, trong khoảng 315 tỷ đồng quý 2 năm 2018 xuống còn 271 tỷ đồng quý 2 năm nay. Doanh thu bán vật tư giảm từ 136 tỷ đồng xuống chỉ còn 80 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài chính của tổ chức kinh doanh là 7.292 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, trị giá vốn góp chủ sở hữu là 1.192 tỷ đồng, còn lại nợ phải trả, với trị giá lên đến 6.099 tỷ đồng, chia thành 3.049 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 3.050 tỷ đồng nợ dài hạn.

Năm 2019, Cienco4 đặt mục tiêu 3.500 tỷ đồng thu nhập, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, cổ tức không dưới 20% mệnh giá cũ rích phần.

Công ti Cũ kĩ phần Tổ chức Cienco 4 được thiết kế năm 2007. Công ty chính thức hoạt động theo mô phỏng tổ chức kinh doanh cũ rích phần tham gia cuối 04 tuần 4/2017.

Cổ hủ phiếu C4G của Cienco 4 hoàn thành thủ tục giao dịch dồn vào một chỗ cổ lỗ phiếu trên UPCoM trong khoảng tháng 12/2018. Ngày 21/5/2019, Cienco4 đã có Quyết nghị Hội đồng quản trị duyệt việc niêm yết tổng thể cũ rích phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và song song, chuẩn y giấy má hoàn thành thủ tục niêm yết C4G trên Sở Đàm phán Chứng khoán Đô thị Hồ Chí Minh (HOSE).

Cienco là nhà đầu tư lớn store loạt BOT như BOT Nam Bến Thủy - giảm thiểu Thị trấn Hà Tĩnh, công trình BOT QL38 Im Lệnh - Vực Vòng, BOT Nghi Sơn - Cầu Giát.

Ở ngành xây lắp, Cienco 4 tham gia kiến thiết loạt công trình liên lạc như Cầu Đông Khê (Hải Phòng); nút giao Tân Vũ - công trình con đường oto Tân Vũ Lạch Huyện; gói thầu CP1A công trình xây đắp tuyến tuyến phố sắt số 1 Tp. HCM Bến Thành - Suối Tiên. Trong đó có gói thầu số 1 công trình xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dù có tiền nhưng vẫn chậm trễ tiến độ, vừa mới đây đã bị Bộ Giao thông Vận chuyên chở báo cáo đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ hủ phiếu C4G của Cienco 4 đang đàm phán xung quanh mức 8.200 đồng/cũ kĩ phiếu.


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét