TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

1 phút 9 lần mất điện ở Thanh Hóa... tại cái cây của công ti khác

Ông Tào Văn Hải, Giám đốc tổ chức kinh doanh Điện lực Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, tổ chức luôn cầu thị, lắng nghe những ý kiến nhận định của quần chúng. # cũng như phản ánh của báo chí.

Ngay sau khi báo VietNamNet đăng vận tải tin tức, ông Hải đã lãnh đạo công ty gặp khiến việc với chính quyền phường Yên Lễ và các hộ dân trên địa bàn.

Can dự đến việc mất điện liên tiếp như phản chiếu, duyên cớ được xác định, khu vực phố Xuân Hòa, Xuân Bình, Bãi Trành có cây cao su thuộc của cải của tổ chức kinh doanh TNHH-MTV cao su Thanh Hóa vi phạm hành lang lưới điện.

Điện lực đã khiến việc với đơn vị trên để chặt hạ nhưng đến nay vẫn chưa phóng thích được.

Trong thời gian tới, tổ chức kinh doanh Điện lực Như Xuân sẽ tiếp tục khiến việc với công ti cao su để thanh lý chặt hạ số cây nằm trong hành lang đường điện, bảo đảm bình an.

"Tổ chức kinh doanh sẽ công ty kiểm điểm để làm cho rõ nghĩa vụ của từng tư nhân có liên quan và báo cáo cấp trên có cách thức kỷ luật thích đáng", ông Hải nói.

Theo Lê Dương

Vietnamnet


Xem tại: gia dat saigon

Đăng nhận xét