TIN TỨC MỚI

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

TP.HCM phụ cấp tối đa 1 tỉ đồng cho người có kỹ năng đặc biệt

Nhân tố 15 qui định về chính sách tạo động lực phân tích khoa học, phát huy năng lực trí óc và phát triển công nghiệp của Quyết định 17/2019 nêu rõ về các chính sách này.

Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học, người có khả năng khác biệt có nhà cửa, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, biện pháp, ý định, đổi mới khoa học công nghiệp, hoặc thành quả, cồng trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục – thể thao (gọi tắc là tòa tháp) từ cấp đô thị hoặc tương đương trở lên được cơ quan, công ty có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bạn dạng thì thừa hưởng phụ cấp động viên bằng 1% tổng ngân sách thành phố cho trả cho công trình đó, nhưng không thấp hơn 50 triệu tiền việt/người/công trình.

Trường thích hợp tổng mức ngân sách đô thị đầu cơ cho công trình đã được phê duyệt y, cấp phép hoặc công nhận chính thức vượt quá 100 tỉ đồng thì chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng khác biệt được hưởng khuyến kích tối đa là 01 tỉ đồng/người/tòa tháp.

Riêng người có khả năng khác lạ thì căn cứ kết quả thi hành nhiệm vụ, chừng mực đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành quả, giải thưởng thực hiện được trong thời điểm công việc theo hợp đồng hấp dẫn đã ký sẽ thừa hưởng mức khuyến khích tối đa 01 tỉ đồng/người.

Trong khi đó, người có kĩ năng khác lạ còn hưởng cung cấp sinh hoạt phí hàng bốn tuần theo năng lực, thành tựu cá nhân đã giải quyết được trong khoảng 30 - 50 triệu tiền việt/bốn tuần. Mức cung cấp này đã bao gồm lương bổng hàng tháng, các khoản phụ cấp hẳn nhiên lương (nếu có).

Tùy thuộc tham gia từng trường thích hợp cụ thể, các hội đồng thú vị, tuyển lựa chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có khả năng đặc biệt của thị trấn đề xuất mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng 04 tuần để UBND phường xem xét, quyết định.

Người có tài năng khác biệt còn được trợ cấp ban đầu (chỉ một lần và áp dụng cho lần ký thích hợp đồng trước tiên) 100 triệu tiền việt để khuyến khích và ổn định công tác.

Đồng thời, được hỗ trợ về nhà đất khi có gian truân bằng việc sắp xếp nhà công vụ. Trường thích hợp không bố trí được nhà công vụ thì được để ý, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà và số tiền hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/04 tuần.

Quyết định 17/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 15-7-2019.

Theo Trúc Phương

Qui định Thành phố Hồ Chí Minh


Tham khảo thêm: mua nha

Đăng nhận xét