TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ trưởng Nguồn vốn Huỳnh Quang đãng Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo do vi phạm pháp luật về những điều đảng viên không được làm cho và nghĩa vụ nêu gương.

Thủ tướng ký quyết định ngày 26/7 kỷ luật bằng chế độ cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải.

Ông Hải đã vi phạm pháp luật về những điều đảng viên không được khiến cho và các quy định của Đảng về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy cốt yếu và UB Kiểm tra TƯ đã thực hiện kỷ luật hồi tháng 6.

Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Trước đây, tại kỳ họp thứ 36, UB Rà soát TƯ đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang quẻ Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư.

Nguyên nhân, ông Hải đã thực hiện không nghiêm nguyên tắc doanh nghiệp, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các qui định của Đảng về những điều đảng viên không được khiến, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ đạo chủ yếu, ảnh hưởng xấu tới uy tín của doanh nghiệp đảng và Bộ Nguồn vốn.

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

Trong 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thơ quản lý bị kỷ luật mới đây có 7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng.

T.Nam


Xem nhiều hơn: bat dong san

Đăng nhận xét