TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Sử dụng công nghệ Nhật: Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân huỷ

Sau hơn 2 tuần thể nghiệm ‘Khu vực thuyết trình giải quyết bùn’ bằng kĩ nghệ Nano- Biorecto phân hủy bùn hữu cơ thành CO2 và nước đã có kết quả tích cực.

Sử dụng kĩ nghệ Nhật: Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân huỷ

Theo PV

Vietnamnet

Từ Khóa:


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét