TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

'Soi' các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019

Số liệu được Cục Báo cáo TP. Hồ Chí Minh cho thấy GRDP của thành phố trong 6 tháng ước đạt 610.096 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 450.768 tỷ đồng, tăng 7,61% so cùng kỳ.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Trong mức tăng trưởng chung của kinh tế thành phố, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 6,01%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; công nghệ và xây dựng tăng 6,07%, đóng góp 1,54% điểm phần trăm; thương nghiệp phục vụ tăng 7,91%, đóng góp 4,79 điểm phần trăm; thuế vật phẩm trừ trợ cấp vật phẩm tăng 9,23%, đóng góp 1,24 điểm phần trăm.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Trong 6 tháng đầu năm, khu vực kĩ nghệ và xây dựng bị bình chọn là có mức phát triển chậm trễ. Xuất xứ chủ chốt do ngành xây đắp giảm 1,53% vì nguồn cung vật phẩm hạn dè bỉu, số lượng dự án nhà đất mới giảm trong khi lĩnh vực công nghệ có mức tăng khá 7,80%.

Đối với thương nghiệp phục vụ, mức tăng hiện thời được xem là cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Khu vực này được bình chọn là nơi có hoạt động buôn bán sôi nổi, lôi cuốn phổ biến công trình của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng sự khó khăn quyết liệt.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 3.

Số liệu cũng cho thấy 4 ngành nghề chiếm tỷ trọng cao so với GRDP là thương mại (15,6%), vận chuyên chở kho bãi (10,2%), kinh doanh bất động sản (4,8%), nguồn vốn nhà băng (5,7%)

Đây là 4 ngành nghề cốt yếu choán 58,8% nội bộ khu vực dịch vụ, do vậy cần có hình thức ảnh hưởng 4 ngành nghề này để tạo hiệu ứng lan toả cho tổng thể Khu vực dịch vụ phát triển mạnh hơn nữa.

Về chỉ số chế biến kĩ nghệ (IIP), tính thông thường 6 bốn tuần đầu năm 2019, chỉ số này tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. 

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 4.

Trong đó, ngành khai thác tăng 29,2% chính yếu do hoạt động phục vụ cung cấp khai thác tăng cường; công nghệ đóng gói, chế tạo tăng 7,0%; đóng gói và phân chia điện tăng 8,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,1%.

Về đầu cơ nước ngoài, từ đầu năm đến ngày 20/6, đô thị đã có 572 công trình có vốn nước ngoài được cấp giấy đạt yêu cầu đầu tư trên địa bàn với tổng vốn hoàn thành thủ tục đạt 528,8 triệu USD. Điều chỉnh vốn đầu tư có 137 lượt công trình với số vốn ngày càng tăng là 285,3 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn chứng nhận cấp phép mới và tăng vốn đến ngày 20/6 đạt 814,1 triệu đô la Mỹ, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Hình như đó, trên địa bàn còn có 2.209 trường hợp chủ đầu tư đầu tư, mua cổ lỗ phần, tổng vốn đạt 2.274,4 triệu đô la Mỹ, tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 5.

Về công ty đối tác đầu cơ, dẫn đầu trong số 54 quốc gia và vùng cương vực có cung cấp tiền vào TP. Hồ Chí Minh là British Virgin Islands với 9 dự án, vốn là 163,3 triệu USD, chiếm giữ 30,9% trong tổng vốn. Kế đến là Hàn Quốc với 117 công trình, vốn đầu tư là 137,3 triệu đô la Mỹ (chiếm 26%); Nhật Phiên bản 87 công trình, vốn đầu cơ là 105 triệu USD (chiếm 19,9%)...

Soi các chỉ số kinh tế đáng chú ý của TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 - Ảnh 6.

Dường như những dự án được cấp phép mới, trong 6 tháng đầu năm, thị trấn đã có 73 dự án chuyển đi thành thị khác, giải tán và rút phép trước thời hạn với vốn đầu cơ 77,2 triệu đô la.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha

Đăng nhận xét