TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Lịch chốt quyền kiếm được cổ lỗ tức bằng tiền của 15 tổ chức

CTCP Tiến thưởng bạc vàng Phú Nhuận (PNJ): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ lỗ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh tán 8/8/2019.

CTCP Fecon (FCN): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ lỗ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm trả tiền 16/8/2019.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận chi tạm bợ ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cũ rích phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời gian trả tiền 25/7/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp và Phát hành năng lượng (VCP): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời điểm trả tiền 31/7/2019.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 40% (01 cổ phiếu kiếm được 4.000 đồng). Thời điểm thanh toán 9/8/2019.

CTCP Đầu cơ và Xây đắp Bình Dương (ACC): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cũ kĩ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời điểm trả tiền 8/8/2019.

CTCP Buôn bán Than Miền Bắc – Vinacomin (TMB): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 7% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 700 đồng). Thời điểm thanh toán 15/8/2019.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời điểm trả tiền 5/8/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra hơn 3,2 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu. Tỷ trọng phát hành 3:1. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ hủ phiếu.

CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cũ rích phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2019.

CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2019.

CTCP Nước sạch sẽ Hòa Bình (HBW): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu kiếm được 400 đồng). Thời gian thanh toán 5/8/2019.

CTCP Dược phẩm Trung Ương 25 (UPH): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời điểm thanh toán 9/8/2019.

CTCP Máy Vũ trang Dầu khí (PVM): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời điểm thanh toán 15/8/2019.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 32% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 3.200 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2019.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,49799% (01 cũ kĩ phiếu nhận 349,799 đồng). Thời gian trả tiền 24/7/2019.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua dat

Đăng nhận xét