TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

HPG, HNG, SHB, LPB, FRT, GSM, GEX, NKG, SMB, HEM, THG, PTL, APG, SIP, KST, SKV, VCP, VTA: Tin tức thương lượng lượng lớn cũ rích phiếu

CTCP Công ty Hòa Phát (HPG): Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT, đã mua 5.566.00 cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 694.433.990 cp (tỷ trọng 25,15%) lên 700 triệu cp (tỷ trọng 25,35%). Đàm phán thi hành từ 28/6 đến 8/7/2019.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đạt yêu cầu bán 60 triệu cp trong tổng số 512.665.840 cp (tỷ lệ 57,81%) đang sở hữu. Thương lượng dự định thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 12/7 đến 10/8/2019.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thủ đô (SHB): Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội đã bán toàn thể 8.157.960 cp (tỷ lệ 0,68%). Đàm phán chấp hành này 28/6/2019.

Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Hoàng Văn Thúc, Phó TGĐ, chứng nhận bán tổng thể 186.959 cp (tỷ trọng 0,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 10/7 đến 31/7/2019.

CTCP Bán lẻ Khoa học số FPT (FRT): Bà Vũ Thanh Huyền, Giám đốc tài chính, hoàn thành thủ tục bán 249.000 cp trong tổng số 249.900 cp (tỷ trọng 0,364%) đang chiếm hữu. Thương lượng dự định chấp hành từ 12/7 đến 9/8/2019.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM): CTCP Phục vụ nơi nghỉ ngơi Kim Thành đã tậu 765.500 cp trong tổng số 2 triệu cp đạt yêu cầu mua lúc trước, nâng lượng chiếm hữu sau thương lượng lên 7.620.380 cp (tỷ lệ 26,68%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 6/6 đến 3/7/2019.

Tổng CTCP Thiết bị điện vn (GEX): CTCP Điều hành quỹ đầu cơ MB (MB Capital) đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu trong khoảng 21.154.901 cp (tỷ lệ 5,2%) xuống 18.154.901 cp (tỷ trọng 4,47%) và không còn là cũ rích đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 28/6/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông Trằn Ngọc Diệu, Phó TGĐ, hoàn thành thủ tục tậu 1 triệu cp. Trước thương lượng ông Diệu sở hữu 286.966 cp (tỷ lệ 0,16%). Giao dịch dự kiến thi hành từ 11/7 tới 9/8/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Tổ chức kinh doanh TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Việt Gia Phú hoàn thành thủ tục sắm 1.081.773 cp. Trước đàm phán công ti Việt Gia Phú sở hữu 918.227 cp. Giao dịch dự kiến thi hành trong khoảng 11/7 đến 9/8/2019.

CTCP Chế tác cơ điện Thủ đô (HEM): Công ti TNHH Vũ trang điện Gelex đã tậu 1.796.149 cp trong tổng số 2 triệu cp chứng nhận mua lúc trước, nâng lượng sở hữu trong khoảng 27.888.767 cp (tỷ trọng 72,06%) lên 29.684.916 cp (tỷ lệ 76,7%). Thương lượng chấp hành theo phương án ký hợp đồng ngày 5/6/2019.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Ông Trần Hoàng Huân, Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng chiếm hữu sau thương lượng lên 585.290 cp (tỷ lệ 4,43%). Thương lượng thực hiện từ 17/6 tới 8/7/2019.

CTCP Đầu cơ cơ sở và thị trấn Dầu khí PVC (PTL): Ông Đinh Việt Thanh, Phó Giám đốc, đã tậu 1.228.800 cp trong tổng số 10 triệu cp hoàn thành thủ tục tậu trước đó, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 14.656.760 cp (tỷ lệ 14,82%). Thương lượng thực hiện từ 5/6 tới 4/7/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Lê Thị Mai Hòa, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 115.810 cp, giảm lượng sở hữu sau thương lượng xuống 1.597.910 cp (tỷ trọng 4,7%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Thương lượng thực hiện ngày 18/4/2019.

CTCP Đầu cơ Sài Gòn VRG (SIP): Ông Nai lưng Như Hùng, Phó TGĐ, đạt yêu cầu bán 200.000 cp trong tổng số 517.100 cp (tỷ lệ 0,75%) đang sở hữu. Giao dịch dự định thi hành trong khoảng 10/7đến 8/8/2019.

CTCP Kasati (KST): Ông Nguyễn Long, ủy viên HĐQT, hoàn thành thủ tục tìm 100.000 cp. Trước đàm phán ông Long không sở hữu cổ phiếu nào. Đàm phán dự định thi hành từ 9/7 tới 7/8/2019.

CTCP Nước thức ăn yến Sào Khánh Hòa (SKV): CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương vn đã bán 520.000 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 1,5 triệu cp (tỷ lệ 6,52%) xuống 980.000 cp (tỷ lệ 4,26%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 27/6/2019.

CTCP Đầu cơ xây đắp và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP): CTCP Đầu cơ VSD hoàn thành thủ tục mua 3,5 triệu cp. Trước thương lượng tổ chức kinh doanh VSD chiếm hữu 6.217.680 cp (tỷ trọng 10,91%). Thương lượng dự kiến chấp hành từ 10/7 tới 5/8/2019.

CTCP Vitaly (VTA): Tổng công ti VLXD số 1 – CTCP đã tìm 300.000 cp, nâng lượng chiếm hữu từ 2,16 triệu cp (tỷ lệ 27%) lên 2,46 triệu cp (tỷ trọng 30,75%). Thương lượng chấp hành từ 27/6 tới 1/7/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét