TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Hơn 400 dự án gây thất thoát, phung phí vốn nhà nước

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Chiến lược và Đầu cơ cho biết, trong năm 2018 có 56.567 công trình chấp hành đầu tư trong đó có 23.618 dự án chuyển tiếp, chiếm hữu 41,8%; 32.949 công trình khởi công mới, chiếm hữu 58,2%.

Hơn 400 dự án thất thoát, phung phá vốn nhà nước

Theo số liệu lên tiếng, năm 2018 có 1.778 dự án lờ lững tiến độ, chiếm giữ 3,1% số dự án thi hành đầu cơ trong kỳ.

Các duyên cớ chậm rì rì tiến độ được Bộ Chiến lược và Đầu tư liệt kê chính yếu là do công việc phóng thích mặt bằng (863 công trình); do thủ tục đầu cơ (372 công trình); do sắp xếp vốn không kịp thời (278 công trình); do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý công trình và các nhà thầu (142 công trình)…

Cũng trong năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước đã bắt đầu rà soát 15.639 dự án, choán 27,8% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ, tổ chức đánh giá 22.265 công trình, chiếm 39,57%.

Qua kiểm tra phát hiện 25 công trình vi phạm quy định về giấy má đầu tư; 54 công trình vi phạm về quản lý chất lượng; 422 dự án có thất thoát, phung phá; 450 dự án phải kết thúc chấp hành. Các địa phương có số dự án nhận thấy có thất thoát, phao phí rộng rãi nhất là thức giấc Bắc Giang có 196 công trình, Phú Thọ có 111 dự án, Quảng Ngãi có 58 dự án. Các công trình có thất thoát phao phí chính yếu là các chi tiêu không hợp lý, được nhận thấy trong giai đoạn thanh, quyết toán, kiểm toán.

Đây mới chỉ những con số được thông báo dựa trên công bố chưa hoàn toản của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức kinh tế, tổng tổ chức kinh doanh 91.

Bộ Chiến lược và Đầu cơ đánh giá, công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Trung ương được chấn chỉnh và có phổ quát chuyển biến hăng hái, tài chính ngân sách được bố trí tập trung hơn, hiệu quả đầu cơ bước đầu được nâng cao. 

Dĩ nhiên, thời gian chấp hành các giấy má sẵn sàng đầu cơ còn dài, một số quy định còn bất cập; công tác phóng thích mặt bằng vài dự án còn chậm chạp, phổ biến công trình còn chậm chạp tiến độ, phải nhân tố chỉnh, tình hình chấp hành và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Một số tập đoàn có tỷ trọng giải ngân thấp so với chiến lược vốn đã được sắp xếp như các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang quẻ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu...; các tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam, Bảo hiểm phố hội vn; Cơ quan Công nghiệp Cao su vn, Tổ chức Dầu khí Việt Nam, Tổng tổ chức kinh doanh Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng không vietnam, Tổng tổ chức kinh doanh Thuốc lá Việt Nam.

Tăng mạnh giám sát công trình BOT

Đối với các dự án đầu tư theo cách thức đối tác làm ăn công - tư (PPP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho nhân thức, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận chuyên chở là tổ chức nhà nước có thẩm quyền ký kết một vài phù hợp đồng công trình theo hình thức BOT nhiệt điện, liên lạc nhưng không có số liệu thông báo.

Tổng vốn đầu cơ của các dự án PPP theo ý tưởnrg trong năm là 77.005 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công nhập cuộc là 1.638 tỷ đồng, chiếm đoạt 2,13%; vốn chủ sở hữu của các chủ đầu tư là 22.353 tỷ đồng, chiếm hữu 29%; vốn mượn thương nghiệp là 53.012 tỷ đồng, chiếm 68,8%. Tổng giá trị thực hiện là 36.201 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu cơ bình chọn, trong nhân tố kiện nguồn ngân sách nhà nước còn rất hạn giễu cợt so với nhu cầu đầu tư, việc chấp hành các công trình đầu cơ theo chế độ PPP trong các năm qua nhằm mở rộng thu hút nguồn lực đầu tư trong khoảng các vốn đầu tư ngoài ngân sách của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hoàn thiện hạ tầng hạ tầng, lôi cuốn đầu tư, phát triển kinh tế - thị trấn hội của các địa phương và của cả nước.

Tuy nhiên, còn phổ quát hạn nhạo báng sống sót như các công trình BOT giao thông hiện nay cơ bản do các chủ đầu tư nội địa chấp hành, chưa lôi cuốn được vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tham gia các dự án BOT. Vị trí trạm thu phí, mức thu phí còn đa dạng bất cập, thiếu minh bạch.

Trách nhiệm giải trình của công ty nhà nước về tính hiệu quả của dự án như mức lợi nhuận của chủ đầu tư, thời hạn chủ đầu tư được Nhà nước nhượng quyền thu phí của người sử dụng dịch vụ, giá sử dụng tòa tháp/phục vụ công, chừng mực nhập cuộc của Nhà nước chưa rõ ràng. Năng lực giám sát về cơ chế thu phí còn yếu, thiếu minh bạch trong thời kỳ điều hành phù hợp đồng.

Một số công trình BOT vận động nguồn vốn đầu tư trong khoảng các chủ đầu tư và các ngân hàng thương mại là các công ty nhà nước hoặc tổ chức nhà nước cổ lỗ phần hóa chủ yếu là vốn nguồn đầu tư ngắn hạn nhưng lại được dùng cho đầu cơ dài hạn nên tiềm tàng phổ quát nguy cơ rủi ro bình yên chuỗi hệ thống nhà băng.

Các dự án chấp hành theo chế độ BT đủng đỉnh triển khai thi hành, vài dự án chạm chán gian nan do chưa có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư do chưa có Nghị định của Chính phủ chỉ dẫn thanh toán theo cơ chế này.

Bộ Kế hoạch và Đầu cơ kiến nghị, các cơ quan đề nghị chú ý hoàn thành một vài pháp luật tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành vài điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư như: yếu tố khuyến mại tiền thuê đất, dùng đất, thứ tự chọn lựa chủ đầu tư, cơ chế trả tiền theo thích hợp đồng BT bằng quỹ đất.

Cần tăng cường công việc giám sát của Quốc hội, của người dân duyệt Ủy ban Trung ương Chiến trường Giang sơn Việt Nam, tăng cường giám sát việc khai triển thực hiện các dự án BOT, để bảo đảm đúng trách nhiệm của từng bên, tạo sự công khai, sáng tỏ trong thực thi các chính sách thi hành các dự án đầu tư theo cơ chế đối tác làm ăn công tư (PPP).

Theo Kiều Linh

Vneconomy


Đọc thêm: mua dat

Đăng nhận xét