TIN TỨC MỚI

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Hạn ngạch du nhập gạo trong khoảng Campuchia năm nay là 300.000 tấn

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT qui định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có cỗi nguồn từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020.

Thông tư nêu rõ, ứng dụng hạn ngạch quan thuế nhập khẩu đối với hai mặt hàng có căn nguyên trong khoảng Vương quốc Campuchia được lợi thuế suất thuế du nhập khuyến mãi khi nhập cảng tham gia Việt Nam năm 2019 và năm 2020 là gạo và lá thuốc lá khô.

Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2019 là 300.000 tấn gạo (ví như là thóc thì tỷ trọng quy đổi là 2 kg thóc = 1kg gạo). Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2020 là 300.000 tấn gạo.

Tổng lượng hạn ngạch lá thuốc lá khô năm 2019 và 2020 đều là 3.000 tấn mỗi năm.

Hạn ngạch quan thuế nhập khẩu năm 2019 được áp dụng cho các tờ khai đạt yêu cầu với cơ quan hải quan từ ngày 26/02/2019 tới hết ngày 31/12/2019. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 được vận dụng cho các tờ khai hoàn thành thủ tục với công ty hải quan trong khoảng ngày 01/01/2020 tới hết ngày 31/12/2020.

Về thuế suất thuế du nhập, hàng hóa du nhập theo hạn ngạch thuế quan quy định nêu trên được hưởng thuế suất thuế du nhập ưu đãi đặc biệt theo qui định của Chính phủ.

Thông tư nêu rõ yếu tố kiện để được lợi thuế suất thuế du nhập giảm giá khác biệt như sau hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy đủ điều kiện nguồn gốc hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương nghiệp Vương quốc Campuchia hoặc công ty được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và khiến giấy tờ thương chính nhập cảng tại các cặp cửa khẩu qui định tại Phụ lục II ban hành hẳn nhiên Thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập cảng thuốc lá chất liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo qui định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét