TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Đẩy với tốc độ cao tiến độ triển khai hệ thống thu phí không người điều khiển không dừng

Bộ Liên lạc vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại đơn vị:Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận chuyển vận và các bộ, ngành nghề, địa phương đã hăng hái triển khai hệ thống thu phí theo cơ chế điện tử tự động không dừng, đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng còn rất lừ đừ, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để sớm chuyển sang thực hiện thu phí theo chế độ điện tử không người điều khiển không dừng, tạo yếu tố kiện dễ dãi cho người nhập cuộc liên lạc và sáng tỏ trong hoạt động thu phí, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi:

1. Bộ Giao thông vận vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, Ủy ban Điều hành vốn Nhà nước tại công ty:

- Khẩn trương thi hành các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ khai triển chuỗi hệ thống thu phí điện tử không người điều khiển không dừng theo đúng pháp luật tại Quyết nghị số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018; đảm bảo chậm rì rì nhất trước ngày 31/12/2019 chuyển sang thu phí không người điều khiển đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc.

- Yêu cầu chủ đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các công trình có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng pháp luật của pháp luật và lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/3/2018.

2. Bộ Giao thông vận vận chuyển

- Tăng nhanh giám sát, kiểm tra, bảo đảm chuỗi hệ thống thu phí không người điều khiển không dừng hoạt động tin cẩn, không có sự cố, đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn và các luật pháp của qui định trong công đoạn đầu cơ và sử dụng chuỗi hệ thống.

- Lãnh đạo các cơ sở vật chất đăng kiểm và các công ty có can hệ thực hiện dán thẻ đầu cuối (Etag) đối với đầy đủ các công cụ giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng thu phí liên lạc tuyến phố bộ; phối phù hợp dán thẻ Etag đối với các công cụ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quần chúng các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương doanh nghiệp phân luồng liên lạc tại các trạm thu phí; hướng dẫn người tham gia liên lạc đi đúng làn đường đối với từng cửa thu phí của các trạm (cửa thu không người điều khiển, cửa thu hỗn hợp); có biện pháp giải quyết nghiêm đối với lái xe cố ý đi không đúng làn trục đường, gây ùn tắc liên lạc và mất an toàn trơ tráo tự tại các trạm thu phí.

- Kiểm tra, bắt buộc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ qui định về thu phí dùng tuyến đường bộ theo cơ chế điện tử không người điều khiển không dừng, bảo đảm thích hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

3. Nhà băng Nhà nước Việt Nam chỉ huy các Nhà băng thương nghiệp kết nối tài khoản ngân hàng với account dịch vụ công việc thu phí theo cơ chế điện tử tự động không dừng của chủ công cụ giao thông, bảo đảm liên thông, dễ dàng, bình an.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các tổ chức thông tấn, tin báo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các qui định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo hình thức điện tử không người điều khiển không dừng.

5. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói vn đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng; trong đó tập trung tuyên truyền về qui định của qui định đối với việc thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (Quyết nghị số 437/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 và Công điện này.

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận vận tải, Chủ toạ Ủy ban quần chúng. # các tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban Điều hành vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu nghĩa vụ trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc phạm vi điều hành; công bố Thủ tướng Chính phủ kết quả chấp hành trước ngày 30/11/2019.

7. Giao Bộ trưởng Bộ Liên lạc vận vận tải sau khi hoàn thành chuyển sang thu phí tự động không dừng đối với phần nhiều các trạm thu phí trên toàn quốc (chậm rì rì nhất ngày 31/12/2019), lao vào kiểm tra, đánh giá và có lên tiếng tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong bốn tuần 01 năm 2020. Nêu rõ những mặt được, chưa được và hướng xử lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thích hợp lòng dân./.

Theo VGP

VGP


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét