TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

1 năm tiếp 11 đoàn thanh tra trùng nhau, tỉnh giấc kêu với Thủ tướng

Chủ tịch thức giấc Hậu Giang kêu với Thủ tướng, riêng năm 2018, thức giấc tiếp 11 đoàn: "Chúng tôi thấy quá nhiều, địa phương mất tất cả công tích dịch vụ các đoàn".

Tại hội nghị online Chính phủ với các địa phương ngày 4/7, Chủ tịch thức giấc Hậu Giang Lê Tiến Châu nêu thực tại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giúp địa phương nhận diện những khó khăn đã làm chưa chuẩn chỉ để có cơ hội giải quyết, sửa sai.

Đương nhiên, ông cũng đưa ra danh sách thời điểm qua việc thanh tra, rà soát, kiểm toán có quá phổ thông đoàn, nội dung trùng lắp nhau khiến địa phương mất gần như công trạng dồn vào một chỗ phục vụ.

1 năm tiếp 11 đoàn thanh tra trùng nhau, tỉnh kêu với Thủ tướng
Chủ tịch Hậu Giang Lê Tiến Châu

"Riêng năm 2018 Hậu Giang tiếp 11 đoàn, chúng tôi thấy quá phổ thông. Bắt buộc các bộ ngành nghề khi đồ mưu hoạch tranh tra, kiểm tra, kiểm toán có sự hợp nhất, hạn chế trùng lặp gây gian nan cho địa phương", Chủ toạ Hậu Giang nói.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nghĩ rằng việc chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra là việc không hề mới.

"Thủ tướng đã nhân thức việc này và có chỉ thị 20 để tránh chồng chéo trong thanh tra, rà soát trong DN cũng như thanh tra, kiểm tra nói thông thường", ông nói.

1 năm tiếp 11 đoàn thanh tra trùng nhau, tỉnh kêu với Thủ tướng
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Ông Khái cho biết, Thanh tra Chính phủ rất niềm nở yếu tố này. "Trong kế hoạch thanh tra 2019, chúng tôi đã giảm 30% các cuộc thanh tra nhiều lần".

Theo Tổng thanh tra Chính phủ, tình hình chồng chéo có vài nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta có phổ biến tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Trong kiến tạo bây giờ chấp hành theo luật nhưng đối tượng thanh tra, kiểm tra trùng nhau. Một công trình, các tổ chức này đều có chức năng thanh tra.

Dường như đó, các tổ chức quyết định kế hoạch thanh tra không tập trung. Chi tiết như đối với Thanh tra Chính phủ là Chính phủ và Thủ tướng; đối với tỉnh là UBND tỉnh giấc; với thanh tra bộ là bộ trưởng.

Với Kiểm toán Nhà nước thì Tổng Kiểm toán xin quan niệm QH thông qua UB Thường vụ QH. Theo nguyên tắc ở đâu có quyền lực thì ở đó có giữ vững quyền lực; ở đâu có chỉ đạo lãnh đạo, điều hành thì có tập đoàn thanh tra, giám sát tạo điều kiện cho việc lãnh đạo, quản lý nhưng công ty hiện giờ, theo luật và theo qui định của Đảng có chồng chéo.

Tổng Thanh tra nhìn kiếm được phản ảnh của địa phương và DN đó là thực trạng. Cho nên về lâu dài phải tính toán tổng thể, anh nào rà soát công bố nguồn vốn, anh nào rà soát ngân sách, anh nào rà soát tính vâng lệnh thực hiện qui định… để tránh chồng chéo. Trong đơn vị thi hành phải có trọng tâm, trung tâm.

"Khi đã xác định cuộc thanh tra, kiểm tra thì ý tưởnrg rất cần thiết, phạm vi thế nào, đối tượng ra sao... Nếu không có kiểm tra, kiểm soát, không có chỉ đạo thì mở rộng rất tràn lan, không kiểm soát được", Tổng thanh tra cho nhân thức đến đây TTCP sẽ có tổng kết chỉ thị 20 của Thủ tướng và tham mưu giải pháp phù hợp.

Thu Hằng

Tổng Thanh tra Chính phủ hứa cùng TP.HCM thực hiện kết luận vụ Thủ Thiêm

Tổng Thanh tra Chính phủ hẹn cùng TP.HCM thi hành kết luận vụ Thủ Thiêm

Tổng Thanh tra Chính phủ hoan nghênh việc Chủ toạ UBND TP.HCM chắc chắn với Thủ tướng sẽ thi hành nghiêm kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm và hứa sẽ phối hợp thực hiện.


Xem tại: gia dat saigon

Đăng nhận xét