TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Vn sẽ tiến tới bỏ chế độ 'biên nhạo báng suốt đời'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bạn dạng trả lời đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) về nhân tố chất lượng nhóm cán bộ, công chức, nhân viên.

Về đạo đức, lối sống và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng cho nhân thức tại một vài cơ quan, công ty vẫn còn tình trạng thả lỏng quản lý; kỷ luật kỷ cương trong thực thiết kế vụ chưa nghiêm; vẫn nảy sinh những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây quấy rầy tới cư dân, công ty.

Biểu lộ về suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra ở đa dạng nơi, phổ thông chỗ. Hiện trạng vi phạm luật pháp, quy giễu cợt, pháp luật trong hoạt động công vụ, có phổ thông trường phù hợp bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy vấn tố, xét xử.

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần sinh ra phong cách xử sự, lề lối làm cho việc chuẩn mực của nhóm cán bộ, công chức, nhân viên, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1847 phê duyệt y Đề án Văn hóa công vụ.

Đề án tập trung chấp hành các nội dung về ý thức, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, về chuẩn mực giao thiệp, xử sự của cán bộ, công chức, nhân viên; chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Ngoài ra việc khai triển chấp hành các nội dung của Đề án văn hóa công vụ, Thủ tướng đòi hỏi các đơn vị quản lý, các đơn vị quản lý, các tập đoàn trong chuỗi hệ thống chính trị cần khai triển chấp hành đồng bộ các giải pháp như chuỗi hệ thống hoá lại luật pháp Luật Cán bộ, công chức và Luật Nhân viên; tăng nhanh phân cấp, giao trách nhiệm cho người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường phù hợp vi phạm…

Về tinh giảm biên chế nhạo, tại khối Chính phủ điều hành, tính tới năm 2019, biên chế giễu công chức đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; biên dè bỉu nhân viên giảm 3,87% so với năm 2015.

Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên, phù hợp đồng 68 đã chấp hành tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong khoảng năm 2015 tới 31/12/2018 là 41.268 người.

Dĩ nhiên, Thủ tướng nghĩ rằng việc thực hiện giảm số lượng đơn thuần, chưa gắn việc giảm số lượng với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng hàng ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Biên dè bỉu sự nghiệp y tế và giáo dục thừa, thiếu toàn cục.

Trước những sống sót như vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành nghề, địa phương dồn vào một chỗ chấp hành đồng bộ các nhiệm vụ đã được phân công, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương tinh giảm biên giễu cợt, chế độ tinh giảm biên nhạo báng tới cán bộ, công chức, viên chức và người công sức thuộc quyền điều hành, trong đó Để ý công việc hoàn thiện thể giễu cợt;

Các công ty cần kiểm tra, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây đắp đề án vị trí việc khiến cho phù hợp; cơ cấu lại nhóm cán bộ, công chức, viên chức. Trước mắt, Chính phủ sẽ bổ sung biên dè bỉu tương lai y tế, giáo dục cho một vài địa phương tăng dân số cơ học để đảm bảo nguyên tắc có học sinh có thầy giáo đứng lớp, có người bệnh có cán bộ y tế theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Hình như đó, cần có hình thức cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiến đến bỏ chế độ "biên chế nhạo suốt đời". Giữ vững nghiêm ngặt, chắt lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế giễu, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhậm, tới tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, cần chú tâm công tác bình chọn, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên để bảo đảm bản chất; tăng nhanh tự thanh tra, rà soát công vụ, phát hiện và giải quyết nghiêm sai phép…

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét