TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thuỷ sản Hùng Vương (HVG) chuyển từ lợi nhuận sang thua lỗ hơn trăm tỷ sau soát xét

Thuỷ sản Hùng Vương (HVG) vừa báo cáo BCTC hợp nhất bán niên 2019 với doanh thu giảm một nửa, từ 5.043 tỷ về chỉ còn 2.885 tỷ đồng. Thu nhập nguồn vốn cũng giảm mạnh trong khoảng 140 tỷ về hơn 7 tỷ đồng. Kết quả, nửa đầu niên độ 2018-2019 HVG thua lỗ hơn 134 tỷ.

Kết quả này không ngang nhau khá lớn so với mức lãi sau thuế cổ hủ đông công ty mẹ tự lập là 25 tỷ.

Kiểm toán có đưa ra quan điểm ngoại trừ về khoản lỗ luỹ kế tại ngày 31/3/2019 gần 528 tỷ đồng, và lỗ thuần trong kỳ kế toán sáu 04 tuần xong xuôi cùng ngày là 112 tỷ đồng, cùng với những vấn đề khác khiến cho Kiểm toán ghi nhận sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn xung yếu có thể dẫn đến nghi ngại đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Hình như, Kiểm toán cũng lưu ý việc chi trả cũ kĩ tức bằng cổ phiếu cho các cổ lỗ đông hiện hữu trong năm vốn đầu tư xong xuôi ngày 30/9/2016 và việc ban giám đốc đang thực hiện chiến lược khắc phục việc lợi  nhuận chưa phân phối luỹ kế bị âm tại ngày của BCTC phù hợp nhất giữa niên độ.

BCTC này cũng ghi nhận, vào ngày 31/3/2019, Cơ quan chưa thanh toán các khoản vay tới hạn phải trả tại Vietcombank với số tiền gần 602 tỷ đồng, tại ngày lập BCTC thích hợp nhất giữa niên độ này, Tập đoàn vẫn đang trong công đoạn xin sự phê chuẩn y của Vietcombank hài lòng cho việc giãn thời gian trả tiền số tiền phải thanh toán gốc và lợi nhuận mượn trong vòng 8 năm tiếp theo.

Vừa mới đây, HVG cũng vừa phát đi lên tiếng thoái toàn thể vốn cổ hủ phần tại Hùng Vương Sông Đốc. Tổng lượng thoái vốn là 31,13 triệu cổ lỗ phiếu, tương đương tỷ trọng chiếm hữu 51%. Được nhân thức, Hùng Vương Sông Đốc có hội sở chính tại thức giấc Cà Mau, hoạt động chính trong ngành nghề sản xuất bột cá biển.

Theo đó, tính tới thời điểm 31/3/2019, HVG còn 9 tổ chức kinh doanh con trực tiếp và 1 công ti con sở hữu gián tiếp. Được nhân thức, việc bán dần của cải và công ty chiếm hữu là bước đi "cầm mức độ" của HVG xuyên suốt năm 2018, trong bối cảnh xin giãn nợ trong khoảng phía nhà băng.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bds

Đăng nhận xét