TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 26.300 tỷ đồng ngân sách từ sai phạm khu đô thị Thủ Thiêm, chuyển hồ sơ sang công ty dò xét nếu không giải quyết trước 31/12

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong giai đoạn chấp hành đầu tư, xây đắp KĐTM Thủ Thiêm, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ngành can hệ đã có những khuyết điểm.

Đối với việc thực hiện qui định trong quy hoạch, quản lý dùng đất đai, trong đó, về quy hoạch và công tác bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ, sắp xếp tái định cư đã được kết luận tại Báo cáo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Dường như, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện vài khuyết điểm, vi phạm, trong đó:

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Yếu tố lệ quản lý xây đắp KĐTM Thủ Thiêm chưa toàn vẹn, kịp thời; không thi hành việc lập các dự án theo trật tự ưu tiên và trình thông qua theo qui định theo quan niệm chỉ huy của Thủ tướng, chỉ lập, trình, ưng chuẩn công trình khi đã có chủ đầu tư tham gia mà không theo thứ tự ưu tiên, dẫn tới, việc đầu tư xây dựng các dự án thiếu đồng bộ, khó khăn điều hành, có nơi buông lỏng quản lý việc đầu cơ xây đắp, chậm rì rì khai triển đầu cơ xây đắp...

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc UBND TPHCM đã sử dụng đơn giá bằng chi tiêu đầu cơ bình quân là 26 triệu đồng/m2 không toàn vẹn, thiếu đúng đắn, không đúng pháp luật khiến giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất thanh toán đối ứng cho các công trình BT, nhất là các dự án đầu cơ cơ sở vật chất công nghệ phục vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm đã được chỉ định chủ đầu tư, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua cách thức đấu giá đất theo qui định.

Trong khoảng đó, các chủ đầu tư được lợi lợi do không bằng nhau giá đất lớn (không bằng nhau địa tô) từ việc được đầu tư cơ sở vật chất công nghệ chính theo hình thức hợp đồng BT.

Tại dự án BT 4 tuyến con đường chính, Thanh tra Chính phủ nêu, việc UBND Thành phố Hồ Chí Minh hài lòng chủ trương chỉ định giao cho Tổ chức kinh doanh cũ rích phần Đại Quang quẻ Minh là Nhà đầu tư Công trình BT khi chưa yêu cầu Chủ đầu tư lập giấy tờ yêu cầu và đánh giá các tiêu chuẩn về kinh nghiệm (kiến tạo, xây đắp, vận hành, quản lý dự án), chưa đánh giá điều kiện tài chính của nhà đầu tư (vốn chủ chiếm hữu, tài năng huy động vốn, năng lực quản lý buôn bán), không đăng trên Báo Đấu thầu 3 số liên tiếp… là chưa thi hành đúng quy định về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

UBND Thị trấn đã phê phê duyệt công trình, phê ưng chuẩn tổng mức đầu tư là 12.182.175 triệu đồng cho dự án 4 tuyến con đường chính trong KĐTM Thủ Thiêm khi chưa khiến cho rõ quan điểm của các sở, lĩnh vực can dự là không đúng luật pháp; qua thanh tra nhận thấy một số khoản phê phê duyệt không đúng quy định với tổng giá trị 1.519.731 triệu tiền việt.

Công ty cổ hủ phần Đại Quang đãng Minh đang hạch toán chi tiêu, trong đó, có 25.422 triệu tiền việt không chứng nhận để quyết toán trong chi tiêu cho Công trình.

Đối với khu tái định cư 38,4 ha thuộc KĐTM Thủ Thiêm, theo Thanh tra CP, tại thời điểm thanh tra, các công trình thuộc Khu tái định cư 38,4 ha đã được Thanh tra Bộ Xây đắp và Kiểm toán Nhà nước thi hành kiểm tra và có kết luận.

Tất nhiên, thực hiện hiện quan niệm chỉ đạo của Túc trực Chính phủ tại Báo cáo số 68/TB-VPCP ngày 16/4/2019, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu UBND Thành phố thông báo và cung cấp thủ tục bổ sung.

Bước đầu cho thấy, trong 4 công trình đầu cơ xây dựng khu tái định cư, có 3 công trình được các chủ đầu tư xây đắp xong xuôi, bàn giao và thanh toán với UBND Thị trấn để sắp xếp tái định cư.

Hiện thời, do chưa sắp xếp tái định cư nên UBND Đô thị tiếp tục cho đấu giá để chuyển sang nhà ở thương nghiệp; còn lại 1 công trình 1.330 căn hộ đã được nhà đầu tư thay đổi kiến tạo trong khoảng nhà ở tái định cư sang nhà đất thương mại, chuyển nhượng cho người sử dụng1.122/1.228căn hộ.

Đồng thời, UBND Thị trấn đã thanh lý thích hợp đồng đầu cơ xây đắp khu tái định cư khi chưa có quan niệm chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất là không đúng luật pháp tại điểm i, khoản 2, Nhân tố 118, Luật Đất đai năm 2013.

Về việc điều hành, dùng nguồn vốn đầu tư, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc UBND Thị trấn đã phê duyệt và vấn đề chỉnh Công trình bồi hoàn phóng thích mặt bằng và tái định cư giá trị 38.679.446 triệu đồng không đúng thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Việc trợ thì ứng, điều hành, sử dụng vốn đầu tư ngân sách chưa đúng với quy định tại Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 18/5/2004; không hoàn trả tạm thời ứng hàng năm theo Luật Ngân sách với tổng trị giá 26.315.905 triệu tiền việt, theo đó, ko kể lợi nhuận trên khoản tạm bợ ứng từ ngân sách tham gia chi tiêu đầu cơ bình quân khoảng 10.503.765 triệu đồng (lâm thời tính đến thời điểm 30/9/2018).

Dẫn tới, việc UBND Thị trấn lấy chi tiêu đầu tư bình quânlàm giá tiền tối thiểu để tính tiền dùng đất các lô đất thương nghiệp – dịch vụ - nhà đất đã ủy quyền nhà đầu tư các dự án trong KĐTM Thủ Thiêm là thiếu cơ sở pháp lý, chưa đúng mực, có kỹ năng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, cần giao cho tập đoàn tính năng rà soát, làm rõ, ví như có vi phạm, thất thoát thì phải xử lý nghiêm theo đúng qui định của qui định.

Theo công bố của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về bình chọn tổng quan cân đối vốn khi đầu tư KĐTM Thủ Thiêm và kết quả thanh tra: tổng chi tiêu phải trả là: 83.335.879 triệu tiền việt (gồm: 72.832.879 triệu đồng (chi phí đầu cơ) + 10.503.000 triệu tiền việt (lãi tiền tạm thời ứng trong khoảng ngân sách); Tổng thu dự kiến đến thời điểm hiện thời là 74.601.480 triệu tiền việt (trong đó, bao gồm giá trị 55 lô đất còn lại tạm thời tính theo giá giám định tại thời gian năm 2016).

Thanh tra Chính phủ kết luận: việc đầu tư KĐTM Thủ Thiêm còn mất cân đối vốn khoảng 8.734.399 triệu tiền việt...

Trước các vi phạm được nêu ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND Thị trấn lãnh đạo kiểm điểm, giải quyết trách nhiệm đối với các tổ chức, tư nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Điều hành KĐTM Thủ Thiêm; các sở Liên lạc vận chuyên chở, Tài Chính, Tài nguyên và Không gian, Quy hoạch – Kiến Trúc, Xây đắp, Ý tưởnrg và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Tạo ra Đô thị; các đơn vị Giải đáp, các chủ đầu tư công trình... đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong kết quả và kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lưu ý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các tổ chức, tư nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều hành có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra này.

Trong quá trình xử lý về bổn phận và kinh tế sau thanh tra, nếu không giải quyết được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt thòi tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang tổ chức khảo sát để xem xét, giải quyết theo qui định của quy định.

Dường như đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ huy UBND Thành  Hồ Chí Minh chấp hành thu hồi và hoàn trả ngay khoản tài chính đã lâm thời ứng trong khoảng ngân sách Nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm đến thời gian 30/9/2018 là 26.315.905 triệu đồng.

Cùng với đó, sớm có biện pháp huy động các nguồn vốn hợp lí để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu cơ cho KĐTM Thủ Thiêm là 4.286.225 triệu tiền việt.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong KĐTM Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã ủy quyền nhà đầu tư; bảo đảm không thất thoát của cải nhà nước và giải quyết trạng thái mất bằng vận khi đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm như Kết luận....

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: bat dong san

Đăng nhận xét