TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng hạn mức cho mượn người thu nhập thấp lên 900 triệu đồng

Chi tiết, hạn mức vốn vay tăng trong khoảng 500 triệu đồng/thủ tục lên 900 triệu đồng/thủ tục. Thời hạn cho mượn tối đa là 20 năm.

Theo chương trình mượn tiền khuyến mại tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp của Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được vay vốn gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban ngành nghề, quận, quận, cơ quan hành chính – sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương trong khoảng ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh; lực lượng thiết bị quần chúng TPHCM gồm: Quân đội quần chúng. #, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ thuộc Đô thị; cán bộ công đoàn chuyên trách, công chức, nhân viên hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn thuộc công ty Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh... có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị trong khoảng 3 năm liên tục trở lên.

Mức vốn vay tối đa là 70% giá trị căn hộ/ nhà nhưng không vượt quá 900 triệu tiền việt/một hồ sơ. Lưu ý giá trị căn nhà phải được thể hiện đúng trong Hợp đồng mua bán nhà.

Lãi suất cho mượn sẽ được điều chỉnh từng quá trình theo quyết định của UBND TP. Hiện nay mức lợi nhuận suất được ứng dụng là 4,7%/năm.

Đối với các hồ sơ nộp trước 27-6-2019 vẫn sẽ ứng dụng qui định cũ, với hạn mức cho vay tối đa 70% trị giá căn hộ/nhà nhưng không vượt quá 500 triệu đồng/giấy tờ, thời hạn mượn tối đa 15 năm.

Quyết định này có hiệu lực trong khoảng ngày 27/6/2019.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: mua nha

Đăng nhận xét