TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Sẵn sàng sáp nhập 16 phố tại TP.HCM | MuaBanNhaDat

Trong năm 2019, TP.HCM sẽ cơ bản kết thúc việc sắp xếp các doanh nghiệp hành chính cấp quận, cấp phố có diện tích thiên nhiên và diện tích dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định.

Có tổng cộng 16 phố thuộc 24 quận, huyện yêu cầu sáp nhập vì không đạt cả hai mục tiêu trên. Trong đó, thị xã 2 có 4 phường; thị xã 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận mỗi nơi có 2 thị trấn; quận 6, 8 có một thị trấn. Riêng huyện 2 có 3 xã đã bị giải tỏa trắng để xây Khu thị trấn mới Thủ Thiêm thị trấn kiến nghị Trung ương vẫn cho giữ lại vì khi hoàn chỉnh khu thị trấn, người dân sẽ về.

Theo đó bố trí công ty hành chính cấp huyện, cấp phố gắn với việc bố trí công ty bộ máy của chuỗi hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. song song, tinh giảm biên dè bỉu, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và nhân viên.

chuan bi sap nhap 16 phuong tai tp.hcm

UBND TP.HCM vừa ban hành chiến lược bố trí các công ty hành chính cấp thị xã, cấp xã trong quá trình 2019-2021.

Mục đích của việc bố trí này là nhằm doanh nghiệp hợp lý doanh nghiệp hành chính phù hợp với thực tế và khuynh hướng tạo ra kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời gắn với kĩ năng quản lý của chính quyền địa phương. Năm 2020, TP.HCM sẽ doanh nghiệp đại hội Đảng bộ cấp quận, cấp phố nhiệm kỳ 2020-2025 tại những doanh nghiệp hành chính mới xuất hiện sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí lực lượng cán bộ chỉ huy, điều hành và giải quyết cơ chế, chế độ đối với những người dôi dư sau đại hội Đảng bộ cấp cơ sở vật chất.

Năm 2021 sẽ doanh nghiệp bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn công ty của HĐND, UBND cấp thị xã, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại những tổ chức hành chính mới sinh ra sau được khi bố trí.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét