TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Nội dung giám sát vô thượng của Quốc hội năm 2020 được phê chuẩn đầy đủ tuyệt đối

Theo kết quả biểu quyết sáng 10/6, trong số 447 đại biểu quốc hội nhập cuộc bỏ thăm về nội dung giám sát tối cao của Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 và thứ 10, có 446 đại biểu đồng ý và một đại biểu không biểu quyết. Không có đại biểu nào không đống ý với nội dung được đưa ra xin quan niệm.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 nêu rõ, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội bắt đầu giám sát tối cao với các công bố của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả chấp hành chiến lược phát triển kinh tế - thị trấn hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện ý tưởnrg phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; công bố về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc khắc phục kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và các công bố khác của các tổ chức sở quan theo pháp luật của luật pháp.

Nội dung giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020 được thông qua gần như tuyệt đối - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về Nội dung Giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020.

Trong khi bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, Quốc hội cũng xem xét báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em". Dường như, Quốc hội cũng để ý lên tiếng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ lưu ý các báo cáo của Chính phủ về nhiều nhân tố trong đó có nhìn lại kết quả trong thời kỳ 2016-2020 và chiến lược thực hiện trong năm 2021…. Quốc hội cũng xem xét các công bố và tiến hành chất vấn về việc thi hành nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

Cùng với đó, Quốc hội cũng để ý công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (ví như có).

Trước đó, trong phiên làm cho việc ngày 3/6, Quốc hội đã nhấn nút chọn lựa phương án được giám sát vô thượng trong kỳ họp thứ 9. Với 426 đại biểu nhập cuộc cho quan điểm, 383 đại biểu, tương đương 79,13% đã đồng ý thi hành giám sát Chuyên đề 1: Việc thực hiện chế độ, luật pháp về phòng, chống xâm hại trẻ em (dự định giao Ủy ban Tư pháp chủ trì về nội dung). Đây cũng là nội dung được đa dạng đại biểu Quốc hội đãi đằng sự thân mật trong phiên bàn bạc.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia nha dat

Đăng nhận xét