TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Lửa đã nguội dần từ đất đai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thi hành cố gắng, "không để lửa thổi bùng lên từ đất". Theo đó, "nhiệt" ở đây có khuynh hướng giảm, phổ quát "điểm nóng", rộng rãi vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài được khắc phục. Mỗi năm đã bớt đi được hàng nghìn đơn cáo giác, khiếu nại can dự đến đất đai.

Công bố của Chính phủ gửi đến Quốc hội về giải quyết mâu thuẫn về đất đai; khắc phục cáo giác, tố cáo trong điều hành và dùng đất đai cho nhân thức, trong khoảng năm 2014 tới 2018, cả nước phát sinh trong 342.710 đơn khiếu nại với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền khắc phục của các tập đoàn hành chính nhà nước (tố giác về đất đai chiếm hữu trên 60% số này), trong đó đã giải quyết 128.646 vụ việc (đạt 82,43%).

Qua khắc phục tố cáo, các tổ chức hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho đồng đội, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất; kiến nghị giải quyết vi phạm hành chính 1.538 người (đã giải quyết 1.180 người), chuyển tổ chức dò xét 40 vụ, 36 đối tượng. 

Về công tác tiếp công dân xử lý đơn thư tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, trong khoảng ngày 1/7/2014 tới ngày 31/12/2018, Hội sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 28.818 lượt với 107.086 người, trong đó lĩnh vực đất đai 17.934 lượt, chiếm hữu 62,2%. Xử lý 68.930 đơn thư, trong đó có 18.760 đơn chứng nhận giải quyết (tố cáo là 15.015 đơn, tố cáo là 1.469 đơn, còn lại là đơn kiến nghị, phản chiếu). Trong tổng số 15.015 đơn khiếu nại có 10.834 đơn can hệ tới lĩnh vực đất đai, chiếm đoạt 72%.

Lên tiếng của Chính phủ cũng dẫn ra kết quả tổng hợp của ngành tài nguyên và không gian (Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Tài nguyên và Không gian các tỉnh, đô thị), số lượng đơn thư cáo giác, tố cáo trong ngành tài nguyên và môi trường mà lĩnh vực chiếm được đã có khuynh hướng giảm, năm 2014 là 14.260 đơn, năm 2015 là 13.510 đơn, năm 2016 là 12.673 đơn, năm 2017 là 13.918 đơn và năm 2018 là 13.022 đơn. 

Trong đó, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước năm 2014, mỗi năm Bộ thu được 6.000 - 10.000 đơn, từ năm 2014 tới nay đã giảm dần, chi tiết, năm 2014 nhận 4.021 lượt đơn, năm 2015 kiếm được 3.373 lượt đơn, năm 2016 kiếm được 3.579 lượt đơn, năm 2017 nhận 3.235 lượt đơn và năm 2018 nhận 3.059 lượt đơn.

Can dự đến mâu thuẫn đất đai, quá trình trong khoảng năm 2014 đến 2018, số lượng đơn thư ngành tiếp thu được là 67.383 lượt đơn, trong đó đơn mâu thuẫn đất đai là 2.924 lượt đơn (chiếm hữu 4,34%). Qua chú ý đơn thư tranh chấp của ngành tài nguyên và không gian trong giai đoạn trong khoảng năm 2014-2018, số lượng đơn thư giảm dần qua các năm, theo đó, năm 2014 là 820 đơn (chiếm 5,75%); năm 2015 là 750 đơn, choán (5,55%); năm 2016 là 644 đơn (chiếm giữ 5,08%); năm 2017 là 453 đơn (chiếm hữu 3,25%) và năm 2018 là 257 đơn (choán 1,97%).

Riêng với Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ Khoáng sản và Môi trường nhận được làng nhàng khoảng 230 đơn, sau năm 2014, số lượng đơn thư tranh chấp đất đai có thiên hướng giảm, trong 5 năm từ năm 2014 tới 2018, số lượng đơn tranh chấp đất đai tại Bộ là 973 đơn chiếm hữu khoảng 12% tổng số đơn đạt yêu cầu xử lý (nhàng nhàng mỗi năm khoảng 195 đơn), trong đó nhiều phần là tranh chấp đất đai giữa tư nhân và cá nhân. 

Tổng số đơn thư mâu thuẫn thuộc thẩm quyền và được Thủ tướng giao trong quá trình 2014-2018 là 46 vụ việc, Bộ Khoáng sản và Môi trường đã thẩm tra, xác minh và có văn phiên bản khắc phục 46/46 vụ việc; kết quả 27 vụ việc thống nhất với kết quả giải quyết của chính quyền địa phương; 13 vụ việc bắt buộc địa phương khắc phục lại và hòa giải chiến thắng 6 vụ việc.

Bình chọn tình hình đơn thư cáo giác về đất đai có khuynh hướng giảm so với thời kỳ trước (trong khoảng 2009 tới năm 2013), số đơn tố cáo so với công đoạn trước giảm 38%; số vụ việc thuộc thẩm quyền của tổ chức hành chính nhà nước giảm 58%, nhưng Chính phủ nhìn nhận đơn thư cáo giác về đất đai vẫn chiếm hữu tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư khiếu nại (trên 60%). 

Nội dung chủ yếu khiếu nại về giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất cũ đã qua các thời kỳ thực hiện chế độ cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mượn... 

Mới đây nảy sinh vài khiếu nại can dự đến cũ kĩ phần hóa công ty nhà nước, biến đổi tài sản công, làm mới thông thường cư cũ, quy hoạch đất ở nhưng không thành công ty ở. Tình hình khiếu nại khiếu nại can hệ tới đất đai còn diễn biến tinh vi, phổ quát vụ tố cáo kéo dài chưa được giải quyết hoàn thành điểm, có nơi, có lúc đã làm tác động tới trật tự an ninh thị trấn hội.

Để hạ nhiệt cho đất, Chính phủ và Thủ tướng đã công ty rộng rãi hội nghị và có phổ quát văn phiên bản chỉ huy đối với công tác khắc phục khiếu nại, cáo giác nói thông thường và tố cáo, tố cáo đông người nói riêng; lập tổ công tác của Chính phủ để kiểm tra các vụ việc khiếu kiện tinh vi; các đơn vị quản lý chính quyền đã có phổ biến cố gắng và hăng hái phối phù hợp khắc phục tố cáo, cáo giác của công dân, phổ thông "điểm hot", nhiều vụ việc tinh vi, tồn đọng, kéo dài đã được khắc phục. Chất lượng, hiệu quả khắc phục tố giác, cáo giác được nâng cao, rộng rãi vụ việc người tố giác đã thực hiện, rút đơn.


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét