TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Hệ thống công ty nguồn đầu tư xử lý 5.800 tỷ đồng nợ xấu mỗi bốn tuần

Ngân hàng Nhà nước cách đây không lâu đã tổ chức cuộc họp thông tin về kết quả hoạt động nhà băng 6 bốn tuần đầu năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Nguồn hỗ trợ các cấp kinh tế cho nhân thức, nhờ thi hành quyết liệt nhiều giải pháp, nguồn đầu tư đã tăng ngay từ đầu năm.

Tính đến ngày 31/5/2019, dư nợ nguồn vốn vay đối với nền kinh tế tăng 5,74% so với thời gian đầu năm. Trong đó, nguồn vốn vay đối với gần như các lĩnh vực dành đầu tiên đều tăng khá.

Bên cạnh, sau gần nhì năm thi hành, Quyết nghị số 42 đã làm được kết quả bước đầu quan trọng trong việc duy trì và kiểm soát nợ xấu ở mức an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để chấp hành cơ cấu lại và giải quyết nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn vốn vay.

Tính từ năm 2012 tới bốn tuần 3/2019, toàn chuỗi hệ thống các doanh nghiệp nguồn vốn vay đã xử lý được 907,33 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng năm 2018 xử lý được 163,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tỷ trọng nợ xấu nội bảng tới cuối tháng 3/2019 là 2,02%.

Về giải quyết nợ xấu xác định theo Quyết nghị 42, lũy kế trong khoảng 15/8/2017 tới cuối 04 tuần 3/2019, toàn chuỗi hệ thống đã xử lý được 227,86 nghìn tỷ đồng, bao gồm xử lý nợ xấu nội bảng là 117,8 nghìn tỷ đồng.

Tính làng nhàng, mỗi bốn tuần toàn hệ thống giải quyết được khoảng 5.800 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu làng nhàng trong khoảng năm 2012 đến năm 2017, thời gian trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Kết quả giải quyết nợ xấu này cho thấy, khách hàng trả nợ có xu hướng tăng, phần nào phản ảnh ý thức trả nợ của đối tượng mua hàng đã cải thiện khi doanh nghiệp nguồn đầu tư, Công ty Quản lý tài sản của các đơn vị nguồn hỗ trợ vn (VAMC) có quyền thu giữ của cải bảo đảm theo Quyết nghị số 42.

Ngày 21/6/2017, Quốc hội phê chuẩn Quyết nghị 42 về thí điểm giải quyết nợ xấu của các đơn vị nguồn đầu tư, với tiêu chí pháp điển hoá những pháp luật cụ thể về giải quyết nợ xấu, giải quyết của cải bảo đảm của số tiền phải thanh toán xấu của toàn hệ thống ngân hàng, nâng cao vai trò, năng lực của VAMC.

Bên cạnh đó, quyết nghị này hướng đến giải quyết các vướng mắc, gian khổ can hệ tới hành lang pháp lý về giải quyết nợ xấu và của cải đảm bảo các số tiền phải thanh toán của đơn vị nguồn đầu tư, tạo hình thức đồng bộ, hợp nhất, hiệu quả, khả thi, triệt để, giữ vững nghiêm ngặt các khoản nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo các số tiền phải thanh toán xấu của tổ chức nguồn vốn vay, đảm bảo các đơn vị tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ yếu và phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động chế biến, kinh doanh của nền kinh tế.

Theo Đào Hưng

Vneconomy


Tham khảo thêm: bds

Đăng nhận xét