TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

'Giằng co' thẩm quyền quyết định danh mục công trình đầu cơ công

Trong phiên họp sáng 3/6, Quốc hội đã thể hiện chính kiến bằng hệ thống điện tử về ba nội dung còn quan điểm khác biệt tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Nội dung 1 về tiêu chí phân loại dự án quan trọng đất nước.

Phương thức 1: Giữ như quy định của Luật Đầu cơ công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án cần thiết quốc gia (10.000 tỷ đồng) và mục tiêu phân loại công trình nhóm A, B, C.

Phương thức 2: Vấn đề chỉnh chỉ tiêu phân loại dự án cần thiết nước nhà trong khoảng mức vốn 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng và yếu tố chỉnh mức vốn phân loại công trình lực lượng A, B, C lên tương ứng gấp 2 lần mức quy định hiện hành.

Kết quả cách thức 1 được 367/429 đại biểu đồng ý, 57 vị không đồng ý, 5 vị không tham gia biểu quyết. Vì thế phương thức nhị dĩ nhiên bị loại.

Đáng chú ý, nội dung về thẩm quyền chú ý, quyết định danh mục công trình trong chiến lược đầu tư công trung hạn (nhân tố 59) không phương án nào được trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội ưng ý.

Phương thức 1: Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu cơ từ ngân sách Trung ương. Trong trường thích hợp cần thiết, Quốc hội giao cho cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình, công trình đầu cơ công và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Kết quả 234/424 bằng 48,35% tổng số đại biểu Quốc hội đồng tình. 174 vị không đồng ý và 16 vị không nhập cuộc biểu quyết.

Phương thức 2: Quốc hội chỉ quyết định danh mục các dự án quan trọng quốc gia. Chính phủ quyết định danh mục các công trình chi đầu tư trong khoảng ngân sách Trung ương.

Kết quả 206/423 đại biểu đồng tình, bằng 42,56%, 204 vị không đồng ý, 13 vị không tham gia ý kiến.

Trước tình thế "giằng co" này, Phó chủ toạ Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói, sẽ tiếp tục thu nhận giải trình nội dung này trước khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật.

Nội miễn thứ ba về thời điểm trình, phê chuẩn Kế hoạch đầu cơ công trung hạn (yếu tố 59).

Cách thức 1: Chính phủ trình Quốc hội dự thảo ý tưởnrg đầu tư công trung hạn thời kỳ mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho quan niệm; Quốc hội khóa mới quyết định ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn thời kỳ mới.

Phương thức 2: giữ như qui định của Luật Đầu tư công hiện hành, Quốc hội khóa trước quyết định Chiến lược đầu cơ công trung hạn của công đoạn kế tiếp tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ.

Kết quả 65,7% tổng số đại biểu đồng ý chọn phương án 1.

Theo chương trình, ngày 13/6 Quốc hội sẽ biểu quyết phê duyệt Luật Đầu cơ công (sửa đổi).

Theo Nguyễn Lê

Vneconomy


Xem nhiều hơn: gia dat saigon

Đăng nhận xét