TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Đề xuất mô hình điều hành nhà phổ biến cư giỏi | MuaBanNhaDat

Theo Bộ trưởng Xây đắp, hiện cả nước có hơn 4.400 tầm thường cư và luật pháp qui định vừa đủ nhưng vẫn còn xảy ra mâu thuẫn ở vài chung cư. Các mâu thuẫn như lờ đờ đơn vị hội nghị nhà chung cư, bất đồng về đóng góp, kinh phí quản lý vận hành, xác định quản lý tầm thường riêng, thu chi tài chính của ban điều hành, không thống nhất chọn lựa tổ chức quản lý vận hành, lừ đừ cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, chất lượng nhà cửa, chủ đầu tư không xây dựng nhà cửa cơ sở vật chất trong khu vực dự án trong quyết định được chuẩn y...

Theo Bộ trưởng, nguồn gốc là một số luật pháp quy định chưa trọn vẹn về thời gian nộp kinh phí bảo trì, luật pháp chuyển tiếp phù hợp đồng tậu nhà, pháp luật về hành vi vi phạm, chế giễu tài chưa kịp thời, chưa có quy định về kinh phí bảo trì sở hữu bình thường và phòng sinh hoạt cộng đồng.

de xuat mo hinh quan ly nha chung cu chuyen nghiep

Bộ Xây dựng sẽ đề nghị mô phỏng chủ đầu tư tự điều hành và dùng kinh phí bảo trì nhà phổ biến cư; mô hình giao đơn vị quản lý điều hành nhiều năm kinh nghiệm

Hình như đó, vài nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, chú trọng lãi nên không thành lập account riêng để quản lý, trì hoãn bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị.

Bên cạnh, một vài người dùng nhà không chú ý kỹ pháp luật trong hợp đồng, trong đó nhà đầu tư đưa ra khoản bổ ích cho mình. Một số thành viên Ban quản trị ít kinh nghiệm chuyên ngành, vai trò điều hành địa phương chưa tốt.

Theo đó, để kiểm soát tốt hơn, Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi luật pháp về thu kinh phí bảo trì, tư cách pháp nhân của ban quản trị. Hiện đã có mô hình Ban quản trị nhà chung cư nhưng sắp đến, Bộ Xây đắp sẽ bắt buộc mô hình nhà đầu tư tự điều hành và dùng kinh phí bảo trì nhà tầm thường cư; mô phỏng giao tổ chức điều hành điều hành chuyên nghiệp. Theo Bộ trưởng, mô phỏng quản lý sẽ đa dạng, cởi mở hơn. Mô hình do cộng đồng tự lựa chọn và đều phải có giám sát phê duyệt ban quản trị của toà thông thường cư đó.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét