TIN TỨC MỚI

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trả cũ rích tức, cũ kĩ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%

Ngày 18/6 đến đây CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) sẽ chốt danh sách cổ hủ đông chấp hành trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cũ rích phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cũ rích tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trả cũ rích tức bằng cũ rích phiếu tỷ lệ 20% và phát triển cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.

Như vậy, ngoài số cũ rích tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát triển khoảng 14,92 triệu cổ phiếu mới trả cũ rích tức và chia thưởng cho cũ rích đông tổng tỷ trọng 23,5%. Trị giá tạo ra theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Dự định sau sản xuất Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn vấn đề lệ trong khoảng hơn 635 tỷ đồng bây giờ lên trên 784 tỷ đồng.

Không chỉ tạo ra cổ phiếu trả cổ hủ tức, cũ kĩ phiếu thưởng, mà trước đây ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Chứng khoán Thiên Việt doanh nghiệp cuối tháng 4/2019 gần đây còn ưng chuẩn hàng loạt phương án tăng vốn yếu tố lệ khác.

Chi tiết Chứng khoán Thiên Việt dự kiến sản xuất 1,8 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tổ chức kinh doanh với giá sản xuất 10.000 đồng/cũ kĩ phiếu. Vốn đầu tư tạo ra lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Thời gian tạo ra dự định chia làm cho 2 đợt.

Ngoài ra Chứng khoán Thiên Việt còn dự định phát hành lẻ tẻ 10 triệu cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn trị giá sổ sách tại thời gian chào bán. Số tiền thu được để tăng tài chính hoạt động cho công ti và phục vụ được nhân tố kiện làm thành viên trả tiền bù trừ trực tiếp cho hoạt động buôn bán phái sinh.

Trong khi đó Chứng khoán Thiên Việt còn phê chuẩn phương thức sản xuất 10 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Giá chào bán do HĐQT quyết định.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng thu nhập hoạt động, tăng 18% so với năm trước đây. Tất nhiên do chi tiêu tài chính tăng cường nên lãi sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cổ lỗ phiếu.

Nam Hà

Theo InfoNet


Xem nhiều hơn: gia nha dat

Đăng nhận xét