TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ không phổ thông năm vừa được Vicem xin bán

Hiện Vicem đang thực hiện cũ kĩ phần hóa tổ chức kinh doanh mẹ và các công ti con. Về tình hình đóng gói của Vicem, công bố tài chính năm 2018 ghi nhận tổng thu nhập đạt 1.691 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.052 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 703 tỉ đồng.

Bên cạnh tình hình vốn đầu tư tổ chức kinh doanh mẹ bình ổn thì các công ty con của Vicem đang thua lỗ nghìn tỉ, gặp rộng rãi gian khổ và mất an toàn về vốn đầu tư.

Chi tiết, Công ty ximăng Vicem Tam Điệp lỗ lũy kế tới cuối năm 2018 khoảng 1.103 tỉ đồng, thuộc diện mất bình yên về tài chính.

Tương tự, nhì công ti con khác là Ximăng Hạ Long và Ximăng Sông Thao cũng có hệ số nợ phải trả lớn hơn 3 lần vốn chủ chiếm hữu, thuộc diện mất an ninh về tài chính.

Trong đó, Ximăng Hạ Long lỗ lũy kế tới hết 2018 khoảng 3.580 tỉ đồng, Ximăng Sông Thao lỗ lũy kế 410 tỉ đồng.


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

Đăng nhận xét