TIN TỨC MỚI

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Bộ Quốc phòng đồng tình phương thức chuyển 14 công ty về Tây Hồ Tây

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ can hệ tới đồ án Quy hoạch xây đắp chuỗi hệ thống hội sở các bộ, công ty trung ương tại thành phố Thủ đô.

Bộ Quốc phòng cho nhân thức, qua nghiên cứu lên tiếng số 91/BC-BXD ngày 14/5/2019 của Bộ Xây đắp về việc triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở khiến cho việc các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức thuộc Chính phủ, tổ chức trung ương các đoàn thể tại Hà Nội Hà Nội đến năm 2030, Bộ Quốc phòng thống nhất với kiến nghị, buộc phải của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem cách thức 3 - cách thức có rộng rãi ưu điểm và có tính khả thi - về việc vận động 14 bộ ngành nghề, công ty trung ương về khu vực Tây Hồ Tây, với quy mô sử dụng đất khoảng 35ha.

Trước đây, theo yêu cầu của Bộ Xây đắp, phương án chuyển 12 bộ ngành gồm: Chiến lược và Đầu cơ, Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông Vận vận chuyển, Lao động - Thương binh và Phố hội, Y tế, Nông nghiệp và Sản xuất nông thôn, Văn hóa - Sport và Du lịch, Tin tức và Truyền thông, Giáo dục và Tập huấn, Ủy ban Mặt trận nước nhà Việt Nam về Tây Hồ Tây (riêng Bảo hiểm Xã hội vn đang xây đắp tại Mễ Trì).

Theo đó, phương án này có phạm vi quy hoạch rộng 35 ha (bao gồm khu đất dự định bố trí dự án Tháp truyền hình vn được thu hồi biến đổi để quy hoạch hội sở bộ lĩnh vực), bình quân mỗi cơ quan trong khoảng 1,5-2 ha, tổng số người làm cho việc dự định khoảng 14.000 người (bình quân 1.000 - 1.500 người/tổ chức), tầng cao bình quân dự định khoảng 15-20 tầng (chưa kể 3-4 tầng ngầm).

Ý định vốn đầu tư cho phương thức tại khu vực Mễ Trì Hạ/Tây Hồ Tây là khoảng 11.897 tỉ đồng, vốn đầu tư được huy động trong khoảng chuyển đổi 50 ha tại Mễ Trì Hạ thu về 10.000 tỉ đồng, vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ trong nội thành khoảng 1.897 tỉ đồng.

Bốn tuần 4 vừa rồi, thêm một đơn vị nữa xin chuyển về Tây Hồ Tây là Ủy ban Điều hành vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, ủy ban này đã có văn phiên bản gửi Bộ Xây đắp buộc phải tổ chức này chú ý việc thông báo Thủ tướng ưng ý chủ trương xây dựng trụ sở mới với diện tích khoảng 1,5-2,5 ha, hình thức đầu tư công trình theo loại phù hợp đồng xây đắp - thuê phục vụ - chuyển giao (BLT).


Xem nhiều hơn: bds

Đăng nhận xét