TIN TỨC MỚI

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Đất Xanh (DXG) tiếp tục vận động 400 tỷ đồng qua trái khoán

Cơ quan Đất Xanh vừa duyệt y việc tạo ra lẻ tẻ 400 trái khoán với mệnh giá 1 triệu tiền việt/đơn vị. Trị giá sản xuất tối đa 400 tỷ đồng, dự định chấp hành trong quý 2-4/2019, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

DXG sẽ uỷ quyền cho ông Hà Đức Hiếu - Quyền Phó Tổng Giám đốc - quyết định sao cho phù hợp với các luật pháp quy định về trái phiếu. Giá sản xuất dự định 100% mệnh giá, lãi suất tối đa không quá 12%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/lần. Của cải đảm bảo là các cổ lỗ phần đang lưu hành của Đất Xanh Miền Trung - thuộc chiếm hữu DXG, và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác để giá trị của nả đảm bảo luôn ít ra 150% tổng giá trị sản xuất theo dự kiến.

Mục đích phát triển nhằm huy động vốn tậu quỹ đất, dự án, công ty chiếm hữu công trình, tăng diện tích vón cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động. Nguồn trả tiền gốc và lợi nhuận sẽ lấy từ (1) tiền mặt tại thời điểm thanh toán, (2) dòng tiền trong khoảng hoạt động đóng gói sản phẩm và (3) các nguồn hợp pháp khác.

Vừa mới đây, DXG vừa hoàn tất phát triển 234 tỷ trái khoán chuyển đổi không của nả bảo đảm, với hình thức ghi sổ, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất tạo ra thực tiễn 7%/năm, trái chủ là Cty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS (được phó thác bởi ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1).

Mặt khác, Tập đoàn Đất Xanh cũng vừa thông qua quyết nghị HĐQT về việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh, gồm 4 mảng hoạt động chính: Dịch vụ BĐS, Đầu tư sản xuất dự án BĐS, BĐS Khu công nghiệp và Xây dựng & Vật liệu xây dụng. Theo Tổ chức, cấu trúc mỗi mảng  hoạt động chuyên biệt vào một công ty con nhằm chuyên môn hoá cho mỗi mảng, để tập trung nguồn lực phát hành.

Lộ trình thi hành tái cấu trúc dự định khởi đầu từ quý 2/2019.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bat dong san

Đăng nhận xét