TIN TỨC MỚI

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

19 công ty, tổng tổ chức kinh doanh tham gia ý tưởnrg giám sát của “siêu” Ủy ban

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty Nguyễn Hoàng Anh đã có Quyết định số 151/QĐ-UBQLV phê duyệt y kế hoạch giám sát nguồn vốn năm 2019 đối với 19 công ty, tổng công ty do Ủy ban Điều hành vốn nhà nước tại tổ chức làm cho đại diện chủ chiếm hữu vốn.

Nội dung giám sát gồm: (1), giám sát việc bảo toàn và phát hành vốn; (2), giám sát việc điều hành, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tai doanh nghiệp, gồm hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư (nguồn vốn vận động, tiến độ chấp hành công trình, tiến độ giải ngân); hoạt động đầu cơ vốn ra ngoài đơn vị; tình hình huy động vốn và dùng vốn huy động, phát hành trái phiếu; tình hình quản lý của nả, quản lý nợ tại doanh nghiệp, kĩ năng trả tiền nợ của công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị.

(3) Giám sát hoạt động sản xuất sản phẩm của doanh nghệp, gồm giám sát việc thi hành chiến lược trực tiếp sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung cấp vật phẩm, phục vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao ý tưởnrg; giám sát kết quả hoạt động kinh doanh (thu nhập, lợi nhuận, ROE, ROA); việc chấp hành trách nhiệm với nhân sách nhà nước; việc phân phối lãi, trích lập và sử dụng các quỹ; việc thực hiện quy định về đầu tư, điều hành và dùng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành và thực hiện các quy nhạo báng quản lý tài chính của đơn vị; việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại đơn vị, cơ cấu lại vốn của tổ chức đầu tư tại tổ chức kinh doanh con, công ty liên kết; và giám sát thi hành hình thức lương lậu, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp bổn phận và quyền lợi khác đối với người lao động, người điều hành công ty, giữ vững viên, người đại diện phần vốn.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại tổ chức cho nhân thức, việc phê ưng chuẩn chiến lược giám sát vốn đầu tư nhằm bình chọn đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục sống sót, xong xuôi tiêu chí, chiến lược kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

song song, nâng cao nghĩa vụ của đơn vị trong việc chấp hành các qui định của quy định trong điều hành và dùng vốn, tài sản của nhà nước; phát hiện các yếu kém trong hoạt động đóng gói, buôn bán của công ty để có cảnh báo và đề ra biện pháp chỉnh đốn kịp thời; công khai, minh bạch hóa tình hình vốn đầu tư của công ty do nhà nước khiến cho chủ chiếm hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

19 tổ chức, tổng công ty do Ủy ban Điều hành vốn nhà nước tại tổ chức làm thây mặt chủ sở hữu vốn, gồm: Tổng công ti Đầu tư và buôn bán vốn nhà nước (SCIC); Cơ quan Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Cơ quan Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), Tổ chức Dầu khí vn (PVN), Công ty công nghiệp cao su vn (VRG), Tổ chức Công nghiệp than khoáng sản vn (TKV) và Tổ chức Bưu chính Viễn thông vietnam (VNPT).

Tổng tổ chức kinh doanh Viễn thông MobiFone, Tổng công ti Thuốc lá vietnam, Tổng công ti Hàng không Việt Nam, Tổng tổ chức kinh doanh Hàng hải vietnam, Tổng công ti Trục đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đầu cơ phát hành trục đường cao tốc vietnam, Tổng công ty Hoa phượng đỏ Hàng không, Tổng công ti Cà phê vn, Tổng tổ chức kinh doanh Lương thực miền Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Theo Pha Lê

Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

Đăng nhận xét